ข่าวเศรษฐกิจ

ส.อ.ท. ประเมิน 5 อุตสาหกรรมดาวเด่นปี 2554

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ประเมินอุตสาหกรรมดาวเด่นที่คาดว่าจะมีแนวโน้มเติบโตท่ามกลางสถานการณ์เงินบาทแข็งค่าในปี 2554 ได้แก่
1. อุตสาหกรรมยานยนต์ เนื่องจากตลาดส่วนใหญ่อยู่ในอาเซียน ซึ่งได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนใกล้เคียงกัน
2. อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับหลายอุตสาหกรรมในตลาดโลก ซึ่งยังมีความต้องการสูง แต่มีปัจจัยเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน
3. อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง เนื่องจากความต้องการจากจีนยังอยู่ในระดับสูง ประกอบกับข้อตกลง FTA ช่วยผลักดันให้การส่งออกมีแนวโน้มขยายตัว
4. อุตสาหกรรมพลาสติก เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่มีความต้องการใช้ชิ้นส่วนพลาสติกสูง
5. อุตสาหกรรมเหล็ก คาดว่าจะขยายตัวตามโครงการก่อสร้างต่างๆ โดยเฉพาะโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ
นอกจากนี้ ส.อ.ท. ประเมินอุตสาหกรรมที่ต้องเฝ้าระวังในปี 2554 ได้แก่
1. อุตสาหกรรมอาหาร ได้รับผลกระทบจากเงินบาทแข็งค่า เนื่องจากตลาดหลักคือสหรัฐฯ รวมถึงได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี
2. อุตสาหกรรมสิ่งทอ เนื่องจากตลาดหลัก คือ สหรัฐฯ และยุโรป ประกอบกับราคาฝ้ายดิบในตลาดโลกปรับสูงขึ้น
(ฐานเศรษฐกิจ, 17-20 ต.ค. 2553)
Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview