ข่าวเศรษฐกิจ

ราคาเม็ดพลาสติก PVC ปรับสูงขึ้น

บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ราคาเม็ดพลาสติก PVC ปรับขึ้นมาอยู่ที่ 900 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ในปัจจุบัน จาก 850 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ในเดือนกรกฎาคม 2553 เนื่องจากจีนลดการสนับสนุนค่าไฟฟ้ากับภาคอุตสาหกรรมตามนโยบายชะลอความร้อนแรงทางเศรษฐกิจ ประกอบกับปัญหาน้ำท่วมในจีนทำให้การขนส่งสินค้าทำได้ลำบาก ส่งผลให้การผลิตเม็ดพลาสติกในจีนมีต้นทุนสูงขึ้น ทั้งนี้ ราคาเม็ดพลาสติก PVC ที่ปรับสูงขึ้น ขณะที่ราคาวัตถุดิบ EDC (Ethylene Dichloride) ปรับลดลง เพราะมีอุปทานใหม่จากตะวันออกกลางและจีนเพิ่มขึ้น ทำให้ Margin ของบริษัทฯ ปรับสูงขึ้นเช่นกัน สำหรับความต้องการใช้ในประเทศ คาดว่าจะขยายตัว 5%-7% ในปี 2553 เป็นผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านงบไทยเข้มแข็งของรัฐบาล (ASTVผู้จัดการรายวัน, 10 ส.ค. 2553)
Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview