ข่าวเศรษฐกิจ

เร่งกองทุนอ้อยฯ ใช้หนี้เร็วขึ้นเพื่อเตรียมปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมน้ำตาลทราย

กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย (กท.) ทำเรื่องขอปรับแผนการชำระหนี้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้เร็วขึ้นกว่าแผนเดิมที่ตั้งเป้าไว้ว่าจะชำระหนี้ทั้งหมดภายในช่วงปลายปี 2554 ทั้งนี้เพื่อเตรียมพร้อมปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายใหม่ทั้งระบบ ในเบื้องต้นกระทรวงฯ มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (ส.อ.น.) ศึกษาแนวทางการปรับโครงสร้าง อาทิ ระบบแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างชาวไร่และโรงงานน้ำตาลทรายควรนำโมลาสและชานอ้อยเข้าไปคำนวณเป็นรายได้ของระบบหรือไม่ และราคาน้ำตาลทรายในประเทศควรมีการควบคุมเหมือนเดิม หรือควรปล่อยให้ราคาเป็นไปตามตลาดโลก (ASTV ผู้จัดการรายวัน และโพสต์ทูเดย์, 5 ส.ค. 2553)
Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview