ข่าวเศรษฐกิจ

สภาผู้แทนราษฏรบราซิลเริ่มกระบวนการไต่สวนเพื่อถอดถอนประธานาธิบดี

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 สภาผู้แทนราษฏรบราซิลลงมติ 367 เสียงจากจำนวนสมาชิกทั้งหมด 513 เสียง เห็นชอบให้เริ่มกระบวนการไต่สวนเพื่อถอดถอนประธานาธิบดี Dilma Rousseff จากข้อกล่าวหาการกระทำผิดในการพิจารณางบประมาณเพื่อสนับสนุนพรรคของตนเองในการเลือกตั้งเมื่อปี 2557 รวมทั้งมีการตกแต่งบัญชีงบประมาณ ทั้งนี้ หากในเดือนพฤษภาคม 2559 วุฒิสภาลงมติเห็นชอบให้มีการไต่สวนเพื่อถอดถอนประธานาธิบดี Rousseff ตามมติของสภาผู้แทนราษฎร จะมีผลให้ประธานาธิบดี Rousseff ถูกพักราชการ 180 วันในระหว่างการไต่สวน หลังจากนั้นวุฒิสภาจะพิจารณามูลความผิดและลงมติถอดถอนประธานาธิบดี Rousseff หากสมาชิกวุฒิสภา 2 ใน 3 ของทั้งหมดลงคะแนนเสียงเห็นชอบในการถอดถอนจะส่งผลให้ประธานาธิบดี Rousseff พ้นจากตำแหน่ง และรองประธานาธิบดีจะทำหน้าที่รักษาการแทนจนกว่าจะหมดวาระในปี 2561 (Bloomberg, โพสต์ทูเดย์, กรุงเทพธุรกิจ, 18-19 เม.ย. 2559)
Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
Tag
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview