ข่าวเศรษฐกิจ

คาดจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาไทย 28 ล้านคน ในปี 2557

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คาดว่าหากสถานการณ์ในประเทศและปัจจัยภายนอกต่างๆ เป็นปกติ จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาไทยในปี 2557 ราว 28 ล้านคน เพิ่มขึ้น 7.3% จากจำนวนนักท่องเที่ยวคาดการณ์ในปี 2556 สร้างรายได้ 1.3 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% จากปี 2556 ทั้งนี้ ททท. ได้พิจารณาปัจจัยประกอบการทำแผนท่องเที่ยวปี 2557 ทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ (1) การขยายตัวของตลาดใหม่ ได้แก่ จีน อินเดีย และรัสเซีย (2) การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (3) สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของตลาดหลัก และ (4) การพัฒนาสาธารณูปโภคด้านคมนาคม โดยได้กำหนดเป้าหมายหลักไว้ 2 ประการ ได้แก่ (1) สร้างรายได้เข้าประเทศให้ได้ 2 ล้านล้านบาท ในปี 2558 และ (2) ปรับสมดุลส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกมิติทั้งด้านตลาด พื้นที่ ฤดูกาล คุณค่า และสิ่งแวดล้อม (ไทยโพสต์, 9 ก.ค. 2556)
Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview