ข่าวเศรษฐกิจ

อินเดียสั่งระงับการนำเข้าเครื่องประดับทองจากไทย

อินเดียประกาศระงับการนำเข้าเครื่องประดับทองจากไทย โดยอ้าง 2 สาเหตุหลัก คือ 1) เพื่อลดปัญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด เนื่องจากอินเดียนำเข้าทองจำนวนมาก 2) ลดปัญหาการนำเครื่องประดับทองจากประเทศอื่น อาทิ จีน และมาเลเซียมาสวมสิทธิ์ FTAs ที่ไทยเริ่มทำกับอินเดียตั้งแต่ปี 2547 โดยอินเดียจัดให้เครื่องประดับทองที่มีมูลค่าเพิ่มไม่ต่ำกว่า 20% เป็นหนึ่งใน 82 รายการสินค้าที่มีการลดภาษีระหว่างกันก่อน (Early Harvest) ทำให้อัตราภาษีนำเข้าลดลงจากปกติ 10% เหลือ 1% ทั้งนี้ อินเดียประกาศจะระงับการนำเข้าเครื่องประดับทองจากไทยไปจนกว่าอินเดียจะเชื่อมั่นในความถูกต้องของใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าจากไทย (Bangkok Post, 21-22 ก.พ. 2556)
Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview