ข่าวเศรษฐกิจ

ผู้ส่งออกไทยกังวลสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่าผู้ส่งออกไทยเริ่มวิตกกังวลว่าสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทย ในกรณีความขัดแย้งระหว่างจีนและญี่ปุ่นอาจทำให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นชะลอตัวลง ซึ่งที่ผ่านมาเศรษฐกิจญี่ปุ่นพึ่งพารายได้จากนักท่องเที่ยวจีนค่อนข้างมาก ขณะที่กรณีความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับกลุ่มประเทศมุสลิมในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจทำให้สายการเดินเรือปรับเพิ่มค่าความเสี่ยงหรือค่าประกันภัย ส่งผลให้ผู้ส่งออกไทยมีต้นทุนขนส่งเพิ่มขึ้นด้วย (กรุงเทพธุรกิจ, 19 ก.ย. 2555)
Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview