ข่าวเศรษฐกิจ

ทั่วโลกงัด NTBs กีดกัน หวังลดขาดดุลการค้า

กรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่า ปัญหาวิกฤตหนี้ใน EU และเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ยังไม่ฟื้นตัวนัก ส่งผลให้หลายประเทศต่างนำมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers : NTBs) มาใช้มากขึ้น เพื่อลดปัญหาขาดดุลการค้า ล่าสุด EU ได้ออกระเบียบเกี่ยวกับอาหาร กำหนดให้ต้องใช้อักษร L นำหน้าข้อมูลล็อตการผลิต กำหนดให้สิ่งทอนำเข้าจากประเทศนอก EU ต้องระบุ CN Code เพื่อจำแนกประเภทสิ่งทอ ออกระเบียบจำกัดสารฟอสเฟตในผลิตภัณฑ์อาหาร ขณะที่สหรัฐฯ ออกมาตรการบังคับใช้ฉลากผลิตภัณฑ์หลอดไฟฟ้า ควบคุมการใช้สารฟอสเฟตในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด นอกจากนี้ พบว่าประเทศในภูมิภาคเอเชียก็มีการใช้มาตรการเข้มงวดเช่นเดียวกัน อาทิ จีนออกมาตรการตรวจเข้มรังนกที่นำเข้า กำหนดการออกใบรับรองควบคุมมลพิษในสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เกาหลีใต้ ออกระเบียบว่าด้วยแนวปฏิบัติที่ดีในการผลิตเครื่องสำอาง ออกข้อจำกัดการใช้สาร Phthalates ในกระเบื้องยางปูพื้น และญี่ปุ่น กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับเบรกที่ใช้ในรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายสำหรับเด็ก (โพสต์ทูเดย์, 16 ก.ค. 2555)
Related
more icon
 • สรท. ชี้ส่งออกครึ่งหลังปี 2567 เผชิญหลากปัจจัยเสี่ยง

  สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) คาดว่ามูลค่าส่งออกออกทั้งปี 2567 จะขยายตัว 1-2% หากไม่ปัจจัยภายนอกมาซ้ำเติมและเงินบาทเคลื่อนไหวอยู่ในระดับ 36-37 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเอื้อต่อการส่งออก สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่ต้...

  calendar icon03.07.2024
 • กกร. คงกรอบ GDP ปี 2567 ขยายตัว 2.8-3.3% คาดส่งออกขยายตัว 2-3%

  ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) คงประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ของไทยในปี 2567 ที่ 2.8-3.3% ส่วนการส่งออกคาดว่าจะขยายตัวได้ 2-3% ขณะที่การท่องเที่ยวยังฟื้นตัวได้ แต่จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนยั...

  calendar icon07.03.2024
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview