ข่าวเศรษฐกิจ

ทีเส็บดันไทยขึ้นไมซ์ GMS

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ มีนโยบายใช้การประชุมหรืองานแสดงสินค้าเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์ของภูมิภาค รวมทั้งส่งเสริมเมืองรองให้เป็นจุดหมายของการเดินทาง ซึ่งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาได้สนับสนุนให้มีการจัดประชุมและจับคู่ทางธุรกิจสำหรับระเบียงเศรษฐกิจในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub-region : GMS) ในหัวเมืองภูมิภาคต่างๆ ของไทย สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 307 ล้านบาท อาทิ งานประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย (LIMEC) งานประชุม Cambodia-Vietnam-Thailand Economic Corridor Cooperation Conference (CVTEC) งานประชุม Logistic GMS Forum และงานประชุมสัมมนานานาชาติเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ GMS (GTEC) สำหรับในปี 2563 ทีเส็บมีแผนที่จะจัดงานประชุมนานาชาติเพื่อการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) และงาน GMS Tourism Corridor (ประชาชาติธุรกิจ, 10-13 ต.ค. 2562)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • สหรัฐฯ ประกาศห้ามดำเนินธุรกิจกับ 8 บริษัทจีน

  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ ประกาศห้ามบริษัทเอกชนสหรัฐฯ ดำเนินธุรกิจกับบริษัทเทคโนโลยีของจีน 8 บริษัท อาทิ Megvii Technology Ltd. บริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ AI รายใหญ่ของจีนและ...

  calendar icon08.10.2019
 • “ศรีไทยซุปเปอร์แวร์” เตรียมลดพนักงานราว 400 คน

  บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) เตรียมปรับลดพนักงานและคนงานลง 10% จากทั้งหมดราว 4,000 คน (ราว 400 คน) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพนักงานที่ไม่เข้าถึงเทคโนโลยี กลุ่มพนักงานสูงอายุ รวมถึงกลุ่มเกษียณอายุก่อนกำหนด โดยในปี ...

  calendar icon14.11.2019
 • ดัชนีความเชื่อมั่นฯ เดือนสิงหาคม 2561 ปรับลดลงครั้งแรกในรอบ 4 เดือน

  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนสิงหาคม 2561 อยู่ที่ระดับ 92.5 เทียบกับเดือนก่อนซึ่งอยู่ที่ระดับ 93.2 ซึ่งเป็นการปรับลดลงครั้งแรกในรอบ 4 เดือน เนื่องจากปัจจัยด้านฤดู...

  calendar icon20.09.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products