ข่าวเศรษฐกิจ

ครม. เศรษฐกิจอนุมัติมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยว

คณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) อนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว ตามที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ รวม 18 มาตรการ แบ่งเป็น มาตรการระยะสั้น 11 มาตรการ ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือน อาทิ การคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT Refund) แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ  การทบทวนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศของกลุ่มคนต่างชาติแรงงานฝีมือ (Expatriate) การหักรายจ่าย 2 เท่า ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับการอบรมสัมมนาภายในประเทศ การอำนวยความสะดวกด้านการตรวจลงตรา (วีซ่า) เร่งรัดการใช้ระบบ E-Visa ให้ครอบคลุมนักท่องเที่ยวจีนทั่วประเทศ และการขยายเวลาเปิดด่านชายแดนเป็น 24 ชั่วโมง ช่วงสุดสัปดาห์หรือวันหยุดเทศกาล และมาตรการระยะกลาง-ยาว 5 มาตรการ ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน-1 ปี ได้แก่ การขึ้นทะเบียนสถานพักแรมและให้สินเชื่อผู้ประกอบการ เพื่อนำไปปรับปรุงสถานประกอบการและการบริการให้ได้มาตรฐาน การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านความปลอดภัย และลดความสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บของนักท่องเที่ยว เพิ่มจำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม และการจัดมหกรรมระดับโลกหรือกิจกรรมขนาดใหญ่  ตลอดจนการจัดประชุมองค์กรจากต่างประเทศในไทย นอกจากนี้ ยังมีมาตรการที่เสนอเพิ่มเติมอีก 2 มาตรการ ได้แก่ การลดค่าธรรมเนียมการลงจอดของสายการบินเช่าเหมาลำ เพื่อแก้ปัญหานักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากเงินบาทแข็งค่า  ซึ่งจะหารือกับ บมจ. ท่าอากาศยานไทย ขอให้ช่วยลดค่าธรรมเนียมการลงจอด และการปลดล็อกปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในต่างประเทศ ซึ่งจะนำไปหารือกับกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะนำเสนอให้ที่ประชุม ครม. ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ให้ความเห็นชอบต่อไป (กรุงเทพธุรกิจ, 12 ต.ค. 2562)

Related
more icon
 • สศช. ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจไทย ปี 2563

  สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจไทย (GDP) ปี 2563 เหลือขยายตัว 1.5-2.5% จากเดิมคาดว่าจะขยายตัวในระดับ 2.7-3.7% (เทียบกับปี 2562 ที่เติบโต 2.4%) ต่ำสุดในรอบ 5 ปี นับจากปี 2557 ขณะท...

  calendar icon18.02.2020
 • บอร์ด BOI ไฟเขียว 3 มาตรการพิเศษเร่งรัดการลงทุน

  ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบอร์ด BOI มีมติเห็นชอบมาตรการเร่งรัดการลงทุนสำหรับปี 2563 ดังนี้ 1) มาตรการกระตุ้นการลงทุนสำหรับโครงการขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย (กิจการกลุ่ม A1, A2 และ A3) หากมีการลงท...

  calendar icon12.02.2020
Most Viewed
more icon
 • สหรัฐฯ ประกาศห้ามดำเนินธุรกิจกับ 8 บริษัทจีน

  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ ประกาศห้ามบริษัทเอกชนสหรัฐฯ ดำเนินธุรกิจกับบริษัทเทคโนโลยีของจีน 8 บริษัท อาทิ Megvii Technology Ltd. บริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ AI รายใหญ่ของจีนและ...

  calendar icon08.10.2019
 • “ศรีไทยซุปเปอร์แวร์” เตรียมลดพนักงานราว 400 คน

  บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) เตรียมปรับลดพนักงานและคนงานลง 10% จากทั้งหมดราว 4,000 คน (ราว 400 คน) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพนักงานที่ไม่เข้าถึงเทคโนโลยี กลุ่มพนักงานสูงอายุ รวมถึงกลุ่มเกษียณอายุก่อนกำหนด โดยในปี ...

  calendar icon14.11.2019
 • ดัชนีความเชื่อมั่นฯ เดือนสิงหาคม 2561 ปรับลดลงครั้งแรกในรอบ 4 เดือน

  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนสิงหาคม 2561 อยู่ที่ระดับ 92.5 เทียบกับเดือนก่อนซึ่งอยู่ที่ระดับ 93.2 ซึ่งเป็นการปรับลดลงครั้งแรกในรอบ 4 เดือน เนื่องจากปัจจัยด้านฤดู...

  calendar icon20.09.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products