ข่าวเศรษฐกิจ

ผู้นำเข้าเหล็กคอยล์-โรงรีดหลังคาร้องรัฐทบทวน AD กระทบผู้ใช้เหล็ก

ตามที่ พ.ร.บ.การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีมาตรการตอบโต้การหลบเลี่ยงการทุ่มตลาด (Anti-Circumvention : AC) เพิ่มขึ้น จากเดิมที่มีเฉพาะมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping : AD) จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นั้น ชมรมผู้นำเข้าเหล็กคอยล์และผู้ประกอบการโรงรีดหลังคาเหล็กไทยได้ทำหนังสือร้องขอความเป็นธรรมถึงกระทรวงพาณิชย์ ว่าการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวจะทำให้ปริมาณการนำเข้าเหล็กคอยล์เมทัลชีท GL และ PPGL ลดลง เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวจะกีดกันการนำเข้าเหล็กจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากจีน เกาหลีใต้ ไต้หวัน และเวียดนาม ด้วยการตั้งกำแพงภาษีสูงถึง 39% จากการเพิ่มมาตรการ AC ในขณะที่ปัจจุบันไทยยังไม่สามารถผลิตเหล็กคอยล์เมทัลชีทได้เพียงพอกับความต้องการใช้ในประเทศที่สูงถึงปีละ 1.3 ล้านตัน แต่อุตสาหกรรมภายในสามารถผลิตได้เพียงปีละ 3.3 แสนตัน หรือราว 25% ของปริมาณการใช้ทั้งประเทศเท่านั้น จึงคาดว่าเมื่อมีการกีดกันการนำเข้า จะทำให้สินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการส่งผลให้ราคาปรับสูงขึ้น และส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงผู้ประกอบการโรงรีดเหล็กหลังคาเมทัลชีทที่เป็นผู้ใช้เหล็กดังกล่าว นอกจากนี้ ยังเห็นว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมากลุ่มโรงงานเหล็กต่างชาติที่มีฐานการผลิตในไทยมักใช้มาตรการ AD เป็นเครื่องมือในการกีดกันการนำเข้าหรือขจัดคู่แข่ง โดยอ้างว่าเป็นอุตสาหกรรมภายในที่ได้รับผลกระทบจากการนำเข้าจากประเทศที่ถูกใช้มาตรการ AD แต่ขณะเดียวกันโรงงานเหล่านี้ก็นำเข้าเหล็กจำนวนมากจากประเทศที่ไม่ได้ถูกใช้มาตรการ AD เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่โรงงานเหล่านั้นมีฐานการผลิตอยู่ด้วย โดยมีอัตราการนำเข้าเป็นอันดับต้นๆ ของทวีปเอเชีย (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, 14 พ.ย. 2562)

Related
more icon
 • Fast Fashion จีนมาแรงจัด เอกชนหวั่นไทยต้านไม่ไหวกลายเป็นผู้นำเข้าสุทธิ

  สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย (TGMA) เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์ตลาดโลกมีสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปแฟชั่นที่เน้นกระบวนการผลิตที่รวดเร็วฉับไวและมีต้นทุนต่ำ (Fast Fashion) แบรนด์จีนกำลังขยายไปชิงส่วนแบ่งตลาดสินค้าแฟชั่นทั่ว...

  calendar icon27.02.2024
 • STA คาดปริมาณจำหน่ายยางพาราปี 2567 เพิ่มขึ้น 15%

  บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA เปิดเผยผลการดำเนินงานในปี 2566 ว่ามีรายได้จากการขายและบริการ 84,244.9 ล้านบาท ชะลอตัวลงจากปีก่อนหน้า และมีผลขาดทุนสุทธิ 434.3 ล้านบาท เพราะได้รับผลกระทบจากต้นทุนยางพารา...

  calendar icon20.02.2024
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview