ข่าวเศรษฐกิจ

จีนสั่งเบรกส่งออกผลไม้ผ่านด่านนครพนมตั้งแต่เดือนมกราคม 2563

นายกสมาคมผู้ประกอบการส่งออกทุเรียนและมังคุดเปิดเผยว่า สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรได้ออกหนังสือแจ้งด่วนที่สุดถึงผู้ประกอบการที่ส่งออกผลไม้สดไปจีนว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ด่านตรวจพืชจังหวัดนครพนมจะงดออกใบรับรองสุขอนามัยพืชสำหรับสินค้าผลไม้สดส่งออกไปจีนชั่วคราว เพราะด่านนครพนมไม่อยู่ในเส้นทางขนส่งตามที่กำหนดไว้ใน "พิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบสำหรับการขนส่งผลไม้ไทยที่ส่งออกด่านประเทศที่เข้าสู่สาธารณรัฐประชนจีน" ที่ระบุว่าผลไม้สด 22 ชนิดที่ส่งออกไปจีนทางบกต้องใช้เส้นทางที่กำหนด คือ เส้นทาง R9 จากมุกดาหาร ผ่าน สปป.ลาว เข้าสู่เวียดนาม ก่อนจะเข้าจีนที่ด่านโหย่วอี้กวน โดยต้องไม่มีการเปิดตู้สินค้าระหว่างการขนส่งผ่านประเทศที่สาม รวมทั้งต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate : PC) และฉลากตามข้อกำหนด ประกอบที่ผ่านมาทางจีนพบว่ารถบรรทุกที่ขนส่งจากด่านนครพนมจะไปผ่านด่านจอหลอ ในเวียดนาม ซึ่งไม่ได้อยู่ในเส้นทางที่พิธีสารฯ กำหนด และยังมักพบว่าซีลที่ปิดตู้คอนเทนเนอร์มีร่องรอยถูกแกะเปิด ซึ่งอาจมีการนำผลไม้เวียดนามซึ่งมีคุณภาพต่ำ ราคาถูก มาสวมสิทธิ์เป็นผลไม้ไทยส่งเข้าไปจำหน่ายในจีน ไทยจึงจำเป็นต้องระงับการออกใบรับรองสุขอนามัยที่ด่านนครพนมก่อน และต้นเดือนมกราคม 2563 กรมวิชาการเกษตรจะเจรจากับกรมศุลกากรจีนเพื่อกำหนดให้เส้นทาง R12 จากด่านนครพนม เป็นเส้นทางส่งออกผลไม้จากไทยที่ถูกต้องเพิ่มเติม เพราะเป็นเส้นทางกระจายสินค้าไปตลาดใหญ่ในจีนตอนกลาง เช่น หนานหนิง เสิ่นเจิ้น และเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งมีระยะทางใกล้กว่าการออกทางด่านมุกดาหารถึง 120-130 กิโลเมตร (ประชาชาติธุรกิจ, 30 ธ.ค. 2562-1 ม.ค. 2563)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
 • “ศรีไทยซุปเปอร์แวร์” เตรียมลดพนักงานราว 400 คน

  บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) เตรียมปรับลดพนักงานและคนงานลง 10% จากทั้งหมดราว 4,000 คน (ราว 400 คน) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพนักงานที่ไม่เข้าถึงเทคโนโลยี กลุ่มพนักงานสูงอายุ รวมถึงกลุ่มเกษียณอายุก่อนกำหนด โดยในปี ...

  calendar icon14.11.2019
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products