ข่าวเศรษฐกิจ

อบจ.ระยองจับมือ GPSC ลงทุน PPP โรงไฟฟ้าขยะ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (อบจ.ระยอง) ร่วมกับบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ ปตท. ดำเนินโครงการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จ.ระยอง บนพื้นที่ราว 429 ไร่ ในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน (PPP) ประกอบด้วยโรงคัดแยกขยะและแปลงเป็นเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel : RDF) และโรงเผาขยะผลิตกระแสไฟฟ้า กำลังการผลิต 10 เมกะวัตต์ กำจัดขยะได้วันละ 500 ตัน เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี 2562 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2564 จากนั้นจะทยอยก่อสร้างโรงเผาขยะแห่งที่ 2 และ 3 ภายในพื้นที่เดียวกัน โดยแห่งที่ 2 จะแล้วเสร็จในปี 2565 และแห่งที่ 3 จะแล้วเสร็จ ในปี 2566 ซึ่งโรงเผาขยะทั้ง 3 โรงจะกำจัดขยะได้รวมกันถึงวันละ 1.5 พันตัน ผลิตกระแสไฟฟ้าได้รวม 30 เมกะวัตต์ สำหรับเงินลงทุนก่อสร้างระบบเตาเผาขยะผลิตไฟฟ้า GPSC จะเป็นผู้ลงทุนทั้งหมด โดยรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจะช่วยลดค่ากำจัดขยะลงได้มาก เหลือเพียงตันละ 400 บาท ซึ่งต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับระบบกำจัดขยะในพื้นที่อื่น และจะทำให้ จ.ระยอง กำจัดขยะที่มีวันละราว 1 พันตันได้ทั้งหมดโดยไม่มีขยะตกค้าง และรองรับปริมาณขยะจากการขยายตัวของ EEC ได้ไม่ต่ำกว่า 20 ปี รวมทั้งจะทยอยนำขยะสะสมจากการฝังกลบที่มีกว่า 1 ล้านตัน ขึ้นมาเผากำจัดให้หมดเพื่อสภาพแวดล้อมของ จ.ระยอง ที่ดีขึ้นในระยะยาว (กรุงเทพธุรกิจ , 24 ก.ค. 2563)

Related
more icon
 • กกพ. เคาะค่าไฟฟ้าเดือน พ.ค.-ส.ค. 2567 คงเดิม เฉลี่ย 4.18 บาท

  ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติเห็นชอบค่า Ft เรียกเก็บงวดเดือน พ.ค.-ส.ค. 2567 คงเดิมที่หน่วยละ 39.72 สตางค์ เมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานหน่วยละ 3.7833 บาท ทำให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)...

  calendar icon28.03.2024
 • กกพ.จ่อตรึงค่าไฟฟ้า 4.18 บาท ถึงเดือน ส.ค. 2567

  ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติรับทราบภาระต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจริงประจำรอบเดือน ก.ย.-ธ.ค. 2566 และเห็นชอบผลการคำนวณประมาณค่า Ft สำหรับงวดเดือน พ.ค.-ส.ค. 2567 พร้อมให้สำนักงาน กกพ. นำค่า Ft ประมาณการและแน...

  calendar icon11.03.2024
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview