ข่าวเศรษฐกิจ

ก.เกษตรฯ จับมือ ส.อ.ท. ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรแม่นยำ นำร่องพืช 5 ชนิด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท) ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรแม่นยำ (Precision Agriculture) โดยในระยะแรกจะนำร่องด้วย 5 สินค้าเป้าหมายตามความต้องการของ ส.อ.ท. ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน อ้อยโรงงาน ข้าวโพดหวาน และมะเขือเทศ กำหนดพื้นที่ดำเนินงานไว้ประมาณ 400,000 ไร่ และจะทยอยวางแผนให้ครบ 2 ล้านไร่ ตามเป้าหมาย ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ และ ส.อ.ท. เชื่อมั่นว่าโครงการดังกล่าวจะผลักดันให้ภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเติบโตไปด้วยกัน สนับสนุนให้เกิด Supply Chain ที่ต่อเนื่องอย่างเป็นระบบและมีแผนงานสร้าง Value Chain และสร้างงานในทุกห่วงโซ่ของระบบ สร้างความมั่นคงให้เกษตรกรและอุตสาหกรรม เป็นประโยชน์ต่อประเทศโดยรวม (สำนักข่าวอินโฟเควสท์, 10 พ.ค. 2564)

Related
more icon
 • อิสราเอลเปิดตัวโรงงานเนื้อสังเคราะห์แห่งแรกของโลก

  Future Meat Technologies บริษัท Startup ในอิสราเอลเปิดตัวโรงงานผลิตเนื้อสังเคราะห์ (Cultured Meat) ในระดับอุตสาหกรรมขึ้นเป็นแห่งแรกของโลกที่เมือง Rehovot มีกำลังการผลิตเนื้อสัตว์สังเคราะห์วันละกว่า 500 กิโลกรัม เทียบเท่า...

  calendar icon20.07.2021
 • อินเดียลดภาษีนำเข้าน้ำมันปาล์มราว 3 เดือน

  กรมศุลกากรของอินเดียประกาศปรับลดภาษีนำเข้า (Basic Custom Duty) หรือภาษี MFN น้ำมันปาล์มดิบ (CPO) จาก 15% เหลือ 10% โดยเมื่อรวมกับอากรอื่นๆ อาทิ เงินอุดหนุนภาคการเกษตร (CESS) จากการนำเข้า CPO ทำให้การนำเข้า CPO มีอากรรวม ...

  calendar icon09.07.2021
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products