ข่าวเศรษฐกิจ

สมาคมเครื่องนุ่งห่มฯ ประเมินคลัสเตอร์ COVID-19 ในโรงงาน กระทบการส่งมอบสินค้าไม่มาก

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยเปิดเผยถึงกรณีที่มีคลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 เป็นกลุ่มแรงงานในโรงงานเครื่องนุ่งห่มว่า โรงงานที่มีคลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งนี้ พบว่าโดยภาพรวมโรงงานที่มีคลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ได้สั่งหยุดการผลิตสินค้าเป็นเวลา 14 วัน ทำให้กระทบการส่งมอบสินค้าบ้าง แต่ไม่มากนัก โดยยังอยู่ในภาวะที่บริหารจัดการได้ เนื่องจากโดยปกติช่วงนี้เป็นช่วงมีการส่งมอบและส่งออกสินค้าเครื่องนุ่งห่มค่อนข้างน้อย (Low Season) อยู่แล้ว ประกอบกับโรงงานที่มีปัญหาการระบาดของ COVID-19 สามารถโยกการผลิตไปยังโรงงานอื่นภายในกลุ่ม หรืออาจขอเลื่อนการส่งมอบสินค้ากับคู่ค้า จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้สมาคมฯ ยังคงเป้ามูลค่าส่งออกเครื่องนุ่งห่มปี 2564 ว่ายังขยายตัว 10-15% (ประชาชาติธุรกิจ, 10-13 มิ.ย. 2564)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products