ข่าวเศรษฐกิจ

MPI เดือน พ.ค. 2564 ขยายตัวสูงสุดในรอบ 5 ปี

กระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า ภาคอุตสาหกรรมของไทยเริ่มมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง สะท้อนจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนพฤษภาคม 2564 ขยายตัวเพิ่มขึ้น 25.84% (YoY) ซึ่งนับเป็นอัตราขยายตัวสูงสุดในรอบ 5 ปี ขณะที่อัตราการใช้กําลังการผลิต (CapU) อยู่ที่ 65.38% เพิ่มขึ้น 52.10% ส่งผลให้ MPI 5 เดือนแรกของปี 2564 เพิ่มขึ้น 7.97% มาอยู่ที่ระดับ 100.7  ใกล้เคียงกับช่วง 5 เดือนแรกปี 2562 ที่ระดับ 106.4 (ก่อนเกิดการระบาดของ COVID-19) โดยได้รับปัจจัยบวกจากการส่งออกของไทยในเดือนพฤษภาคม 2564 ขยายตัว 41.59% สูงสุดในรอบ 11 เดือน ประกอบกับไทยมีมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนต่อเนื่อง และมีความคืบหน้าในการฉีดวัคซีน

ทั้งนี้ หากพิจารณารายอุตสาหกรรม พบว่ามีหลายอุตสาหกรรมที่ MPI 5 เดือนแรกของปี 2564 สูงกว่าช่วง 5 เดือนแรกของปี 2562 ซึ่งเป็นช่วงก่อนเกิด COVID-19 ระบาด อาทิ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เหล็ก เคมีภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ และบรรจุภัณฑ์กระดาษ (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, 29 มิ.ย. 2564)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview