ข่าวเศรษฐกิจ

ราคายางพาราปรับลดลงจากเดือนพฤษภาคมอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มเกษตรกรทำสวนธารน้ำทิพย์ สถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพาราส่งออกรายใหญ่ในภาคใต้ เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคายางพาราล่าสุดว่าปรับลดลงจากช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2564 อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดน้ำยางสดมีราคากิโลกรัมละ 44 บาท เทียบกับช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2564 ที่มีราคากิโลกรัมละ 60 บาท ขณะที่ยางแผ่นรมควันมีราคากิโลกรัมละ 57.47 บาท จากช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2564 ที่กิโลกรัมละ 65 บาท ซึ่งเป็นผลจากการที่มาเลเซียประกาศ Lockdown ประเทศตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 และขยายเวลาใช้มาตรการออกไปจนกว่าจะควบคุมการระบาดของ COVID-19 ได้ ส่งผลให้โรงงานผลิตถุงมือยางในมาเลเซียโดยเฉพาะขนาดกลาง-เล็ก ต้องหยุดสายการผลิตชั่วคราว ขณะที่โรงงานขนาดใหญ่ลดกำลังการผลิตลงกว่าครึ่ง กระทบต่อความต้องการสั่งซื้อน้ำยางข้นจากไทย เช่นเดียวกับกำลังการผลิตยางล้อในจีนที่ลดลงเหลือเพียง 40% ทำให้ความต้องการสั่งซื้อวัตถุดิบยางพาราจากไทย เพื่อนำไปผลิตยางล้อลดลงตามไปด้วย (ประชาชาติธุรกิจ, 5-7 ก.ค. 2564)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products