ข่าวเศรษฐกิจ

สรท. คาด EU ใช้ CBAM กระทบส่งออกไม่มาก

กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า EU ได้เผยแพร่ร่างกฎหมายมาตรการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน (Carbon Border Adjustment Mechanism : CBAM) ซึ่งกำหนดให้ผู้นำเข้าสินค้า 5 ประเภทใน EU ได้แก่ ซีเมนต์ ไฟฟ้า ปุ๋ย เหล็กและเหล็กกล้า และอะลูมิเนียม ต้องซื้อและส่งมอบใบรับรอง CBAM ตามปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป โดยในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างปี 2566-2568 ผู้นำเข้าจะต้องเริ่มรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก่อน เบื้องต้นประเมินว่าจะกระทบต่อการส่งออกเหล็ก เหล็กกล้า และอะลูมิเนียม ของไทย ซึ่งในปี 2563 มีมูลค่าส่งออกไป EU รวม 145 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) คาดว่าไทยจะได้รับผลกระทบจากมาตรการ CBAM ไม่มากนัก เนื่องจากไทยส่งสินค้า 5 ประเภทดังกล่าวไป EU น้อยมาก แต่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต หาก EU เพิ่มการบังคับใช้กับสินค้าอื่น ทั้งนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมอะลูมิเนียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่าในปี 2563 ไทยส่งออกอะลูมิเนียมไป EU ราว 2 หมื่นตัน และคาดว่าภายใน 5 ปี สมาชิกกลุ่มฯ น่าจะปรับตัวได้ โดยจะพยายามใช้พลังงานแสงอาทิตย์แทนพลังงานดั้งเดิม และเพิ่มปริมาณการใช้เศษอะลูมิเนียมแทนการใช้อะลูมิเนียมบริสุทธิ์จากกระบวนการต้นน้ำให้มากขึ้น เพราะจะช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและการปล่อยคาร์บอนได้ถึง 95% (ประชาชาติธุรกิจ, 14-17 ต.ค. 2564)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview