ข่าวเศรษฐกิจ

ธุรกิจ Nursing Home ในไทย เติบโตอย่างก้าวกระโดด

สมาคมการค้าและการบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทยเปิดเผยว่า ธุรกิจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (Nursing Home) ในไทยเติบโตอย่างมากในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา จากที่มีจำนวน Nursing Home ที่ได้มาตรฐานและขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากว่า 200 แห่ง ปัจจุบันปรับเพิ่มเป็นกว่าเท่าตัวถึง 450 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ขณะที่ยังมี Nursing Home ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอีกกว่า 1,000-2,000 แห่ง ทั้งนี้ การเติบโตของธุรกิจดังกล่าวมาจากปัจจัย (1) การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้มีผู้ประกอบการสนใจลงทุนในธุรกิจเกี่ยวข้องกับสุขภาพมากขึ้น โดยส่วนหนึ่งเป็นธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ (2) สังคมไทยมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นมาก ประกอบกับสภาพสังคม โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ มีความเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นและบางส่วนพักอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียม ทำให้ความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุมีจำกัด จึงทำให้มีความต้องการพึ่งพา Nursing Home มากขึ้น อย่างไรก็ตาม สมาคมฯ ให้ความเห็นว่าปัจจุบันผลตอบแทนของธุรกิจ Nursing Home ในไทยยังไม่ได้สูงมาก เนื่องจากค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างแรงงาน (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, 14 ต.ค. 2564)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products