ข่าวเศรษฐกิจ

ครึ่งแรกปี 2564 เวียดนามส่งออกอาหารทะเลเพิ่มเป็น 1.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

สมาคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตอาหารทะเลของเวียดนาม (VASEP) เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 เวียดนามส่งออกอาหารทะเลคิดเป็นมูลค่า 1.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ส่งออกได้ 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยในจำนวนดังกล่าวเป็นการส่งออกกุ้งซึ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสหรัฐฯ เป็นตลาดส่งออกหลักสำหรับกุ้งขาวแปรรูป ด้วยสัดส่วนถึง 38% ของมูลค่าส่งออกกุ้งขาวแปรรูปทั้งหมด ขณะที่กุ้งกุลาดำสดแช่เย็นแช่แข็งมีจีนเป็นตลาดหลัก นอกจากนี้ ยังมีการคาดการณ์ว่ามูลค่าส่งออกกุ้งไปจีนที่แท้จริงน่าจะสูงกว่าที่รายงาน เนื่องจากมีกุ้งจำนวนมากที่ถูกขนส่งไปทางบกและไม่ได้ถูกรวมในรายงานของ VASEP (www.undercurrentnews.com, 18 ต.ค. 2564)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products