ข่าวเศรษฐกิจ

ก.คมนาคมเร่งเครื่องโครงการแลนด์บริดจ์ให้มีผลเป็นรูปธรรมในปี 2565

กระทรวงคมนาคมมีแผนจะผลักดันโครงการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยแลนด์ หรือโครงการแลนด์บริดจ์ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในปี 2565 เพื่อสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางน้ำ และเชื่อมต่อให้การขนส่งในภูมิภาคอาเซียน เอเชีย และยุโรป ทำได้สะดวกขึ้นและมีต้นทุนลดลง เนื่องจากไม่ต้องอ้อมไปยังช่องแคบมะละกาซึ่งนอกจากมีระยะทางไกลกว่าแล้ว การจราจรในช่องแคบมะละกายังคับคั่งด้วยมีปริมาณเรือสูงถึงปีละ 1 แสนลำ และคาดว่าในปี 2567 จะเต็มศักยภาพในการรองรับปริมาณเรือแล้ว  สำหรับบทบาทของแลนด์บริดจ์ นอกจากจะทำหน้าเป็นประตูการค้ารองรับการนำเข้า-ส่งออกของประเทศไทย รวมถึงเป็นประตูในการขนส่งและแลกเปลี่ยนสินค้าของประเทศในภูมิภาค เช่น อาเซียน และ BIMSTEC แล้ว ยังเป็นทางเลือกในการขนส่งน้ำมันดิบทางเรือ โดยจะขนส่งจากช่องแคบฮอร์มุซมายังท่าเรือระนอง และส่งผ่านทางท่อไปยังท่าเรือชุมพร เพื่อกระจายในภูมิภาค เช่น อาเซียน BIMSTEC รวมถึงจีนบางส่วน

ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) อยู่ระหว่างเร่งรัดศึกษาโครงข่ายคมนาคมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่แลนด์บริดจ์ ประกอบด้วยเส้นทางรถไฟช่วงชุมพร-ระนอง โครงการมอเตอร์เวย์ชุมพร-ระนอง และท่าเรือน้ำลึก 2 แห่ง ใน จ.ชุมพร และ จ.ระนอง โดยคาดว่าผลการศึกษาจะแล้วเสร็จภายในต้นปี 2565 กระบวนการประกวดราคาจะเริ่มต้นดำเนินการในปี 2566-2567 ใช้เวลาก่อสร้าง 2-3 ปี จึงคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในปี 2570-2572 (กรุงเทพธุรกิจ, 20 ต.ค. 2564) 

Related
more icon
 • GPC เข้าทำสัญญาร่วมทุนท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3

  การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ลงนามสัญญาร่วมลงทุนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) กับบริษัท จีพีซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล จำกัด (GPC) ผู้ชนะการประมูลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ซึ...

  calendar icon26.11.2021
 • ส.อ.ท. คาดความต้องการใช้เหล็กในประเทศจะขยายตัว 5-6% ในปี 2565

  กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) คาดว่าความต้องการใช้เหล็กของโลกในปี 2565 จะเพิ่มขึ้นเป็นราว 1,600 ล้านตัน ขณะที่กำลังการผลิตเหล็กของโลกมีปริมาณปีละ 2,400 ล้านตัน โดยจีนที่ลดกำลังการผลิตลงหลังจากว...

  calendar icon26.11.2021
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products