ข่าวเศรษฐกิจ

ราคาจำหน่ายสุกรมีโอกาสแตะกิโลกรัมละ 200 บาท หากต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ยังเพิ่มต่อเนื่อง

แหล่งข่าวจากวงการผู้เลี้ยงสุกรประเมินว่า หากต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ต่างๆ ทั้งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวสาลี และถั่วเหลือง ยังปรับขึ้นต่อเนื่อง ราคาจำหน่ายเนื้อสุกรในประเทศก็มีโอกาสขึ้นไปถึงกิโลกรัมละ 200 บาท โดยล่าสุดราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มปรับเพิ่มเป็นกิโลกรัมละ 80-82 บาท ทำให้ราคาเนื้อสุกรไม่ตัดแต่งเพิ่มเป็นกิโลกรัมละ 135-140 บาท ราคาเนื้อสุกรตัดแต่งกิโลกรัมละ 145-150 บาท และราคาจำหน่ายสุกรในห้างค้าปลีกกิโลกรัมละ 119-122 บาท (ประชาชาติธุรกิจ, 22-24 พ.ย. 2564)

Related
more icon
 • สมาคมผู้เลี้ยงสุกรฯ ค้านนำเข้าเนื้อสุกร

  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติคัดค้านกรณีการเรียกร้องให้นำเข้าเนื้อสุกร โดยเฉพาะจาก EU เพื่อนำมาเพิ่มปริมาณสต็อกในประเทศ เนื่องจากสุกรนำเข้ามีความเสี่ยงจากโรคต่างถิ่นที่อาจมากระทบสุกรในไทย และเสี่ยงว่าไทยต้องเปิดตลาดให้สุกรน...

  calendar icon20.01.2022
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ ประเมินการส่งออกไก่ในปี 2565 ขยายตัว 1%

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยเปิดเผยภาพรวมการส่งออกไก่ของไทยในปี 2564 ว่ามีปริมาณราว 9.1 แสนตัน คิดเป็นมูลค่า 1.01 แสนล้านบาท ขณะที่ประเมินว่าในปี 2565 การส่งออกไก่จะขยายตัว 1% ทั้งในด้านปริมาณและมูลค่า (ฐานเศรษฐกิจ, 16-...

  calendar icon17.01.2022
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products