ข่าวเศรษฐกิจ

TRUE - DTAC ประกาศควบรวมบริษัท

เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) และกลุ่ม Telenor ประกาศความร่วมมือในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจที่เท่าเทียมกัน (Equal Partnership) โดยสนับสนุนให้บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC ควบรวมบริษัทเข้าด้วยกัน (Amalgamation) ภายใต้บริษัทใหม่ คือ บริษัท ซิทริน โกลบอล จำกัด (Citrine Global) ผ่านกระบวนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ TRUE และ DTAC โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) โดยคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงต่างๆ ที่มีผลทางกฎหมาย และเข้าสู่กระบวนการทำ Tender Offer ในไตรมาส 2/2565 ทั้งนี้ การควบรวมบริษัทดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับโครงสร้าง (Transformation) ของทั้งสองบริษัทสู่การเป็นบริษัทเทคโนโลยี โดยมีธุรกิจโทรคมนาคมเป็นหนึ่งในโครงสร้าง ขณะที่จะมีการพัฒนาธุรกิจด้านดิจิทัลอื่นๆ เพิ่มเติม อาทิ ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระบบ Cloud และ IoT อุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆ รวมถึง Digital Media Solution รวมถึงมีแผนจัดตั้ง Venture Capital เพื่อมุ่งลงทุนใน Tech Start-up ทั้งในและต่างประเทศ (mgronline.com และ www.bangkokbiznews.com, 22 พ.ย. 2564 และกรุงเทพธุรกิจ, 23 พ.ย. 2564)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products