ข่าวเศรษฐกิจ

SIC เผยมีแผนลงทุนด้านโครงข่ายไฟเบอร์อีกมากในปี 2565

บริษัท สมาร์ท อินฟราเนท จำกัด หรือ SIC ผู้ให้บริการเช่าโครงข่ายไฟเบอร์ (Fiber Space) ที่มีสัญญาณครอบคลุมระยะทางกว่า 5 พันกิโลเมตรทั่วประเทศ เปิดเผยว่าในปี 2565 บริษัทฯ จะขยายการลงทุนด้านโครงข่ายอีกจำนวนมาก เพื่อรองรับกับความต้องการใช้ที่จะมากขึ้น จากการที่เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวและรัฐบาลเปิดประเทศ พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในการขยายฐานลูกค้ากลุ่ม Operator ทั้งในและต่างประเทศ จากที่ก่อนหน้าพบว่าลูกค้าต่างประเทศส่วนหนึ่งมีแผนขยายงานด้านแอปพลิเคชัน และ Data Center จึงสนใจใช้บริการโครงข่ายไฟเบอร์ของบริษัทฯ (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, 23 พ.ย. 2564)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products