ข่าวเศรษฐกิจ

EGCO ตั้งเป้าเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้ากว่า 1,000 MW ในปี 2565

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO เปิดเผยว่า ในปี 2565 บริษัทฯ ตั้งงบลงทุนไว้ 30,000 ล้านบาท ตามกรอบงบลงทุน 5 ปี (2564-2568) ที่ตั้งไว้ 1.5 แสนล้านบาท และยังเน้นลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า โดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด เพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าจะเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าใหม่กว่า 1,000 เมกะวัตต์ (MW) เนื่องจากปัจจุบันยังมีการเจรจาควบรวมหรือเข้าซื้อกิจการ (M&A) โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนหลายโครงการ ขณะเดียวกันก็มองหาโอกาสในการขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่องหรือธุรกิจใหม่ โดยเฉพาะโอกาสการลงทุนในต่างประเทศ เนื่องจากกำลังการผลิตไฟฟ้าสำรองที่สูงมากในปัจจุบัน ทำให้โอกาสการลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าในไทยมีค่อนข้างน้อย โดยจะเน้นเฉพาะประเทศที่บริษัทฯ มีฐานการผลิตเดิมอยู่แล้ว 8 ประเทศ ซึ่งสหรัฐฯ เป็นประเทศที่มีศักยภาพในการลงทุนโครงการพลังงานหมุนเวียนสูงมากแบบก้าวกระโดด ขณะที่ประเทศอื่นๆ พบว่าสัดส่วนการลงทุนพลังงานหมุนเวียนยังมีไม่มาก ด้วยข้อจำกัดด้านความมั่นคงของไฟฟ้า ทำให้ยังต้องลงทุนโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลอยู่ ดังนั้น บริษัทฯ จะเน้นที่การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียนเพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายที่บริษัทฯ จะเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2593 และเป้าหมายลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ 10% ภายในปี 2573 (https://mgronline.com, 23 พ.ย. 2564)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products