ข่าวเศรษฐกิจ

กบง. เคาะใช้ B7 เพียงสูตรเดียวในช่วงเดือน ธ.ค. 2564 - มี.ค. 2565

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบเพิ่มเติมจากการที่ราคาน้ำมันในประเทศปรับตัวสูงขึ้น โดยให้ปรับลดสัดส่วนผสมน้ำมันปาล์มในน้ำมันไบโอดีเซลจากที่มีผสม 3 สูตร ได้แก่ B7 (มีส่วนผสมของน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ 7%) B10 และ B20 ให้เหลือเพียงสูตรเดียว คือ B7 โดยให้มีผลบังคับใช้ในช่วงเดือนธันวาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565 พร้อมกันนี้ยังคงค่าการตลาดสำหรับกลุ่มน้ำมันดีเซลไม่ให้เกินลิตรละ 1.40 บาท และให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงชดเชยราคาน้ำมัน B7 ให้สอดคล้องตามกัน ภายใต้เงื่อนไขว่าราคาขายปลีกกลุ่มน้ำมันดีเซลต้องไม่เกินลิตรละ 30 บาท โดยในช่วงระหว่างก่อนที่ใช้มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ กบง.จะประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและกำหนดมาตรการอื่นๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพของประชาชนต่อไป (กรุงเทพธุรกิจ, 25 พ.ย. 2564)

Related
more icon
 • สศก. เผยดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือน ต.ค. 2564 ลดลง 8.2% (y-o-y)

  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า เมื่อเทียบกับเดือน ต.ค. 2563 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา ณ เดือน ต.ค. 2564 ลดลง 8.2% โดยสินค้าที่ราคาปรับลง เช่น ยางพารา เนื่องจากปริมาณผลผลิตเริ่มทยอยออก...

  calendar icon25.11.2021
 • กบง. ปรับสูตรกลับมาใช้น้ำมันดีเซล B10 B7 และ B20 มีผล 1 พ.ย. 2564

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการที่ราคาน้ำมันในประเทศปรับตัวสูงขึ้น ประกอบด้วย (1) การกลับมาใช้น้ำมันดีเซล B7 (มีส่วนผสมของน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ 7%) B10 และ B20 ตามเดิม ...

  calendar icon21.10.2021
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products