ข่าวเศรษฐกิจ

อีริคสันคาดจำสัดส่วนผู้ใช้งาน 5G ในไทยเพิ่มเป็น 50-55% ในปี 2568

บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยรายงาน Ericsson Mobility Report ประจำปี 2564 ซึ่งได้คาดการณ์ยอดผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยเครือข่าย 5G ทั่วทั้งโลกว่าจะแตะระดับ 660 ล้านบัญชี (Account) ภายในสิ้นปี 2564 ซึ่งคิดเป็นจำนวนครอบคลุมประชากรโลกราว 2 พันล้านคน หรือสัดส่วน 25% ของประชากรโลก ขณะที่ภายในปี 2570 ประเมินว่า 5G จะก้าวขึ้นมาเป็นเครือข่ายหลักของโลก แทนที่ 4G โดยจะมีจำนวนผู้ใช้งานโทรศัพท์ 5G ราว 4.4 พันล้านบัญชี ครอบคลุมประชากรโลกราว 75% สำหรับภูมิภาคอาเซียนและโอเซียเนีย (Oceania) คาดว่ามียอดผู้ใช้งานโทรศัพท์ 5G ราว 15 ล้านบัญชี ภายในสิ้นปี 2564 โดยยอดผู้ใช้งานดังกล่าวจะเติบโตต่อเนื่องในช่วง 2-3 ปีนี้ และคาดว่าเมื่อถึงปี 2570 ยอดผู้ใช้งานจะแตะระดับ 560 ล้านบัญชี ในส่วนของไทยประเมินว่า ภาพรวมการใช้ 5G ขณะนี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น โดยมีผู้ใช้งานโทรศัพท์ 5G ราว 3 ล้านราย จากปัจจัยผลักดันหลัก ได้แก่ ความต้องการใช้งานดิจิทัลคอนเทนต์ที่เพิ่มขึ้น และราคาโทรศัพท์ 5G ที่ต่ำลงและผู้คนเข้าถึงได้มากขึ้น โดยคาดว่าเมื่อถึงปี 2568 ยอดผู้ใช้งานโทรศัพท์ 5G จะมีสัดส่วนเพิ่มเป็น 50-55% ขณะที่ 4G ลดสัดส่วนเหลือ 40% (กรุงเทพธุรกิจ, 2 ธ.ค. 2564)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products