ข่าวเศรษฐกิจ

ส.ก่อสร้างฯ เผยแรงงานต่างชาติขาด 2 ล้านคน

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หลังรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการปิดแคมป์ก่อสร้างที่ประกาศในช่วงเดือน ก.ค. 2564 ปัจจุบันแรงงานที่กลับภูมิลำเนาเริ่มทยอยกลับมาทำงานแล้ว แต่มีจำนวนน้อยลงมาก ส่งผลให้งานก่อสร้างล่าช้าพอสมควร บริษัทฯ จึงต้องย้ายแรงงานที่มีมาเร่งก่อสร้างในโครงการที่ใกล้เสร็จเพื่อให้ทันส่งมอบ ทั้งนี้ ปัญหาขาดแรงงานส่งผลให้ค่าจ้างแรงงานของซับคอนแทร็กเตอร์เพิ่มขึ้น 10% อาทิ แรงงานฝีมือในกลุ่มช่างปูกระเบื้องจากเดิมวันละ 400-500 บาท เพิ่มเป็นวันละ 440-550 บาท งานปูกระเบื้องเดิมจ้างเหมา ตร.ม.ละ 500 บาท เพิ่มเป็น 550 บาท ขณะที่แรงงานก่อสร้างทั่วไป ค่าแรงวันละ 370 บาท สอดคล้องกับข้อมูลของสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่อยู่ระหว่างสำรวจบริษัทรับเหมาก่อสร้างถึงสถานการณ์ขาดแคลนแรงงาน โดยเบื้องต้นบริษัทฯ ต่างๆ ยืนยันว่ายังขาดแคลนแรงงานต่างด้าวจำนวนมาก จากช่วงต้นปี 2563 ที่มีแรงงานต่างด้าวหมุนเวียนในอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง 2.8 ล้านคน เมื่อเกิด COVID-19 แรงงานบางส่วนได้ทยอยเดินทางกลับประเทศ จนเหลือแรงงานต่างด้าวในระบบเพียง 5-6 แสนคน ไม่เพียงพอกับไซต์งานก่อสร้างที่ในมีขณะนี้ จึงพบว่าปัจจุบันไซต์งานก่อสร้างโครงการของรัฐหลายแห่งยังก่อสร้างได้ไม่เต็มที่ (ประชาชาติธุรกิจ, 2-5 ธ.ค. 2564)

Related
more icon
 • IMF ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกและไทยในปี 2565

  กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกในปี 2565 ลงเหลือขยายตัว 4.4% จากที่คาดการณ์ในรายงานเดือน ต.ค. 2564 ว่าจะขยายตัว 4.9% ขณะเดียวกัน IMF ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจในปี 2565 ของหลายประเทศลงจ...

  calendar icon26.01.2022
 • คาดมูลค่าตลาด ATK ในไทยปี 2565 ลดลงเล็กน้อยจากปี 2564

  บริษัท แอฟฟิโนม จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชุดตรวจการติดเชื้อ COVID-19 แบบรวดเร็ว (หรือ COVID-19 Antigen Test Kit หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า ATK) ประเมินมูลค่าตลาด ATK ในไทยในปี 2565 ว่าจะมีมูลค่าราว 3,000-3.500 ล้านบาท ...

  calendar icon20.01.2022
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products