ข่าวเศรษฐกิจ

ส.อ.ท. เผยต้นทุนสิ่งแวดล้อมดันราคาอะลูมิเนียมพุ่ง

กลุ่มอุตสาหกรรมอะลูมิเนียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) คาดว่าความต้องการใช้อะลูมิเนียมในตลาดโลกปี 2565 จะมีปริมาณ 70 ล้านตัน มากกว่าการผลิตอะลูมิเนียมทั่วโลกที่มีปริมาณ 68 ล้านตัน และคาดว่าสถานการณ์เช่นนี้จะเกิดต่อเนื่องไปอีกหลายปี เมื่อประกอบกับกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การลดมลพิษทางทะเลที่ทำให้ตลาดกระป๋องอะลูมิเนียมขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในสหรัฐฯ และ EU ขณะที่การลงทุนผลิตอะลูมิเนียมต้นน้ำทั่วโลกเกิดขึ้นไม่เกินปีละ 1 ล้านตัน จนถึงปี 2568 จากปัญหาขาดแคลนพลังงานสะอาด จึงทำให้ราคาอะลูมิเนียมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน การที่มาตรการ CBAM ของ EU จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2566 และเริ่มมีค่าใช้จ่ายจริงในวันที่ 1 ม.ค. 2569 คาดว่าจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการส่งออกอะลูมิเนียมไปยัง EU ที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบัน กลุ่มฯ อยู่ระหว่างหาค่ากลางสำหรับการปล่อยคาร์บอนทางตรงจากการผลิตโดยเฉลี่ย เพื่อเป็นค่าตั้งต้น (Base Line) ในการลดการปล่อยคาร์บอนในอนาคต รวมทั้งปรับตัวโดยใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แทนไฟฟ้าแบบดั้งเดิม ตลอดจนสนับสนุนนโยบาย BCG โดยการนำเศษอะลูมิเนียมกลับมาใช้ผลิตกระป๋อง ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนออกไซด์และประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง 95% เมื่อเทียบกับการนำอะลูมิเนียมบริสุทธิ์จากกระบวนการต้นน้ำมาใช้ (ประชาชาติธุรกิจ, 16-18 ก.พ. 2565)

Related
more icon
 • ส.อ.ท. เสนอแนวทางพัฒนาเอทานอล

  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นำเสนอแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเอทานอลไปยังภาครัฐดังนี้ 1) ปรับเปลี่ยนและเพิ่มวัตถุดิบทางเลือกในการผลิตเอทานอล เพื่อลดต้นทุน เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกร 2)...

  calendar icon14.03.2024
 • US-EU หวั่น EV จีนท่วมตลาด

  รัฐมนตรีพลังงานสหรัฐฯ กังวลว่าจีนอาจส่งรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ราคาถูกเข้าไปจำหน่ายจนล้นตลาดสหรัฐฯ และมีความกังวลอย่างมากว่าจีนอาจเข้าควบคุมอุตสาหกรรม EV แม้สหรัฐฯ จะมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับการผลิตแล้วก็ตาม โดยระบุว่าสหรัฐฯ เคย...

  calendar icon11.03.2024
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview