ข่าวเศรษฐกิจ

สศช. จี้ผลิตแรงงานคุณภาพ หนีสังคมสูงวัยฉุดเศรษฐกิจไทย

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี 2566 ขณะที่อัตราเด็กเกิดใหม่น้อยลงจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างประชากรมากขึ้นเรื่อยๆ โดยในปี 2576 หรืออีก 10 ปีข้างหน้าอัตราส่วนของประชากรวัยพึ่งพิงจะเพิ่มขึ้นเป็น 71.3% (วัยแรงงาน 100 คน ต้องดูแลเด็กและผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น 72 คน) จากปัจจุบัน 55% ซึ่งจะทำให้ประชากรวัยแรงงานต้องรับบทหนักในการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ สศช. จึงเสนอแนะประเด็นที่ต้องดำเนินการเพื่อรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ดังนี้ 1) เพิ่มรายได้ให้ประชากรและเร่งพัฒนาทักษะแรงงานให้มีคุณภาพมากขึ้น 2) ชดเชยการขาดแคลนแรงงานผ่านการดึงกลับแรงงานไทยทักษะสูงในต่างประเทศ และการนำเข้าแรงงานต่างชาติทักษะสูงเข้ามาในไทย เพื่อทดแทนการขาดแคลนแรงงานในสาขาสำคัญ 3) สร้างความเข้มแข็งทางการเงินโดยเพิ่มระดับการออมของครัวเรือน และ 4) ปรับปรุงระบบการคลังของประเทศเพื่อสร้างสมดุลทางการคลัง ควบคู่กับการให้ความสำคัญเรื่องนโยบายด้านประชากร (กรุงเทพธุรกิจ, 17 มี.ค. 2565)

Related
more icon
 • กรอ. เตรียมปลดล็อก Solar Rooftop โรงงานไม่ต้องขออนุญาต

  กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) อยู่ระหว่างขั้นตอนการแก้ไขกฎหมายปลดล็อกให้การติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ไม่เข้าข่ายโรงงานที่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เนื่องจาก...

  calendar icon04.03.2024
 • ส.อ.ท. วิตกขึ้นค่าจ้าง-ดอกเบี้ยสูงกระทบผู้ประกอบการ

  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ส.อ.ท. มีความกังวลใน 2 ประเด็นหลัก คือ 1) การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ที่มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2567 และจะมีการพิจารณาปรับเพิ่มขึ้นอีกครั้งในเดือน พ.ค. 2567 จะเป็นร...

  calendar icon23.02.2024
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview