ข่าวเศรษฐกิจ

รพ.เอกชนรับมือรายได้ COVID-19 ขาลง เข็นบริการใหม่ดึงคนไข้เพิ่ม

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG เปิดเผยว่า ปี 2564 ผลประกอบการของโรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เติบโตดี โดยเฉพาะโรงพยาบาลขนาดกลางที่เข้าร่วมกับภาครัฐในการดูแลผู้ป่วย COVID-19 อย่างไรก็ตาม คาดว่ารายได้จากการดูแลผู้ป่วย COVID-19 จะเริ่มน้อยลงตั้งแต่ช่วงกลางปี 2565 เป็นต้นไป หลังจากกระทรวงสาธารณสุขประกาศให้ COVID-19 เป็นโรคประจำถิ่น และในระยะถัดไปอาจลดลงเหลือเพียง 1 ใน 3 ของที่เคยได้รับ ส่วนคนไข้ทั่วไป ปัจจุบันเริ่มกลับมารักษาในโรงพยาบาลบ้างแล้ว แต่ยังมีปริมาณไม่มากนักเมื่อเทียบกับสถานการณ์ปกติ เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านกำลังซื้อ ขณะที่คนไข้ต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวยังเข้ามาไม่มากนักในช่วงแรก ดังนั้น แนวทางของกลุ่มธนบุรีจากนี้ไปจะต้องมุ่งหารายได้จากทางอื่นมาทดแทน โดยเฉพาะเรื่อง Post-COVID บริการใหม่ๆ รวมถึงรายได้จากการเข้าไปลงทุนในหลายธุรกิจที่มีศักยภาพ เช่น ห้องปฏิบัติการ (Lab) และถุงมือยาง สอดคล้องกับ บริษัท บางกอกเชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) หรือ BCH (กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ และเวิลด์เมดิคอล อินเตอร์เนชั่นแนล) ที่คาดว่ากลุ่มผู้ป่วยชาวต่างประเทศจะเริ่มทยอยเข้ามามากขึ้นชัดเจนตั้งแต่ต้นปี 2566 เป็นต้นไป ส่วนในปี 2565 ที่รายได้จากการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ลดลง โรงพยาบาลฯ ยังคงร่วมกับภาครัฐที่เน้นการให้บริการดูแลกลุ่มผู้ป่วย COVID-19 ด้วยโปรแกรมต่างๆ เช่น การตรวจหาภูมิคุ้มกัน แพ็กเกจสำหรับผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาสำหรับผู้ที่ตรวจพบว่าภูมิคุ้มกันต่ำ โปรแกรมตรวจสุขภาพของผู้ที่ป่วยที่เคยติดเชื้อมาแล้ว (Long COVID) รวมถึงการรองรับกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องกักตัว ทั้ง Hospitel, Home Isolation และ Hotel Isolation นอกจากนี้ ยังมีความต้องการผ่าตัดที่มีการเลื่อนออกไปในช่วงที่ COVID-19 ระบาดจะกลับมา (Pent-up Demand) ซึ่งทำให้รายได้ของโรคที่มีความซับซ้อนในครึ่งหลังปี 2565 สูงขึ้น (ประชาชาติธุรกิจ, 16-19 เม.ย. 2565)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products