ข่าวเศรษฐกิจ

อาหารไทยเฮ คำสั่งซื้อทะลักหลัง EU เริ่มขาดแคลนอาหาร

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปเปิดเผยว่า กลุ่มสินค้าอาหารของไทยที่ได้รับอานิสงส์จากสงครามรัสเซีย-ยูเครน และอาจได้รับคำสั่งซื้อเพิ่ม ได้แก่ กลุ่มอาหารแปรรูป เช่น อาหารทะเลแปรรูป ผักผลไม้แปรรูป น้ำตาลทราย ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และอาหารสัตว์เลี้ยง ที่สถิติการส่งออกไป EU และสหรัฐฯ ในเดือน ม.ค.-ก.พ. 2565 มีการเติบโตมากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ยังต้องติดตามสถานการณ์ต่อไป สอดคล้องกับสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยที่ระบุว่า มีคำสั่งซื้อไก่สดของไทยเพิ่มจากคู่ค้าใน EU ซึ่งน่าจะมาจาก 2 ปัจจัย คือ เพื่อเป็นความมั่นคงด้านอาหารจากผลกระทบของสงครามรัสเซีย-ยูเครน และต้องเร่งนำเข้าสินค้าภายใต้โควตาภาษีที่ให้กับไทยภายในเดือน พ.ค. 2565 อย่างไรก็ตาม โรงงานแปรรูปไก่ของไทยยังมีปัญหาขาดแรงงานในการผลิตรวมกว่า 2 แสนคน ซึ่งต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าว แต่ปัจจุบันยังติดปัญหา COVID-19 ทำให้ยังนำเข้าแรงงานได้ในวงจำกัด ส่วนสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยระบุว่า ไทยไม่ได้อานิสงส์ทางตรงจาก EU ที่เริ่มขาดแคลนและกักตุนอาหาร เพราะการส่งออกทูน่ากระป๋องของไทยไป EU ต้องเสียภาษีนำเข้าสูงถึง 24% แต่ได้อานิสงส์ทางอ้อมจากการที่ EU ไปซื้อสินค้าทูน่าเพิ่มขึ้นจากฟิลิปปินส์และเอกวาดอร์ ที่ได้สิทธิพิเศษทางภาษีจาก EU ทำให้ผลผลิตของทั้งสองประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ จึงทำให้ผู้นำเข้าในตลาดอื่นๆ หันมานำเข้าสินค้าจากไทยเพิ่มขึ้นแทน (ฐานเศรษฐกิจ, 17-20 เม.ย. 2565)       

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products