ข่าวเศรษฐกิจ

ส่งออกทุเรียนไทยเผชิญปัจจัยท้าทายจากนโยบาย Zero COVID ของจีน (

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ปี 2565 เป็นปีที่ท้าทายและน่าเป็นห่วงสำหรับการส่งออกทุเรียนไทยไปจีนซึ่งเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุด โดยกระทรวงฯ ตั้งเป้าหมายมูลค่าส่งออกทุเรียนในปี 2565 ไม่ต่ำกว่าปี 2564 ซึ่งไทยส่งออกทุเรียนไปจีนรวมฮ่องกง 104,400 ล้านบาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากคาดการณ์ว่าในปี 2565 ไทยจะมีผลผลิตทุเรียนกว่า 1.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 1.15 ล้านตัน ในปี 2564 อย่างไรก็ตาม การที่ในปีนี้การส่งออกผลไม้ไปจีนมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการที่จีนใช้นโยบาย Zero COVID  ส่งผลให้คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) ต้องเตรียมมาตรการรองรับ อาทิ การสร้างความร่วมมือและความเข้าใจกับสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) กรณีการปิดเปิดด่าน การเร่งเปิดบริการขนส่งสินค้าผ่านเส้นทางรถไฟ สปป.ลาว-จีน การขยายตลาดรองอื่นๆ และการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม นอกจากนี้ Fruit Board ยังกำหนดเป้าหมายให้เพิ่มการขนส่งทางเรือเป็น 55% (ปี 2564 ขนส่งทางเรือ 51%) ทางบก 40% (เดิม 48%) ทางราง (รถไฟ สปป..ลาว-จีน) และทางอากาศรวมกัน 5% (เดิมทางอากาศ 0.54%) รวมทั้งเพิ่มการบริโภคภายในจาก 30% เป็น 40% และส่งออก 60% (ฐานเศรษฐกิจ, 1-4 พ.ค. 2565)

Related
more icon
 • World Bank ปรับลดคาดการณ์ GDP ไทย เหลือ 2.9%

  World Bank ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2565 เหลือขยายตัว 2.9% จากคาดการณ์เดิมเมื่อเดือน ธ.ค. 2564 ที่ 3.9% เนื่องจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ทำให้ราคาพลังงานสูงและราคาสินค้าแพง กดดันเงินเฟ้อให้เพิ่มขึ้นมาก และยังมีความเสี่ยง...

  calendar icon30.06.2022
 • ยกเลิกไทยแลนด์พาสหนุนนักท่องเที่ยวต่างชาติพุ่งตามเป้า 10 ล้านคน

  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า การยกเลิกระบบไทยแลนด์พาสเป็นปัจจัยหนุนสำคัญที่ช่วยให้ ททท.เดินหน้าส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เป็นไปตามเป้าหมายปี 2565 ที่ตั้งไว้ 10 ล้านคน สอดรับกับที่คณะรัฐมนตรี (คร...

  calendar icon27.06.2022
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products