ข่าวเศรษฐกิจ

โรงสีข้าวต้นทุนพุ่ง 20-30% ตามค่าไฟฟ้า-ราคาน้ำมันดีเซล

สมาคมโรงสีข้าวไทยเปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้ประกอบการโรงสีข้าวต้องปรับขึ้นค่าสีข้าวอีก 20-30% หลังจากต้นทุนการสีข้าวเพิ่มขึ้นจากปัจจัยค่าไฟฟ้าซึ่งเป็นต้นทุนหลัก ประกอบกับค่าขนส่งข้าวปรับขึ้นตามราคาน้ำมันดีเซล อีกทั้งยังต้องเตรียมปรับค่าจ้างแรงงานให้สอดรับกับต้นทุนค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งที่ผ่านมาผู้ประกอบการโรงสีข้าวได้พยายามลดต้นทุนด้วยการหาเทคโนโลยีการสีข้าวที่ลดข้าวหักให้น้อยลง เพื่อให้ได้ข้าวต้น (ข้าวสาร 5% หรือข้าวสาร 100%) ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น หรือการหันไปสีข้าวในช่วงกลางคืน (21.00-06.00 น.) เพราะเป็นช่วงที่ใช้ค่าไฟฟ้าแบบออฟพีก (Off-peak) ซึ่งจะทำให้ค่าไฟฟ้าลดลงจากปกติราว 60% นอกจากนี้ ยังมีโรงสีข้าวราว 10% เริ่มหันไปติดแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้เองในช่วงกลางวัน ซึ่งจะช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ 15-20% แต่ก็มีต้นทุนการติดตั้งแผงค่อนข้างสูงในครั้งแรก ทั้งนี้ ในช่วง 7-8 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจโรงสีที่เคยมีสภาพคล่องสูงได้ขยายกำลังการผลิตไปถึงราว 120 ล้านตัน ซึ่งสูงถึง 4 เท่าของผลผลิตข้าวเปลือกในแต่ละปีที่มีราว 28-30 ล้านตัน แต่ปัจจุบันโรงสีข้าวได้ลดจำนวนลง ล่าสุดเหลือกำลังการผลิตเพียง 70-80 ล้านตัน และไม่มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาทำธุรกิจแล้ว ส่วนโรงสีเดิมก็ขยับขยายไปทำธุรกิจอื่นๆ จึงคาดว่าธุรกิจโรงสีกำลังจะปรับเข้าสู่ภาวะสมดุล (ประชาชาติธุรกิจ, 15-17 มิ.ย. 2565)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview