ข่าวเศรษฐกิจ

กรมการค้าภายในยกเลิกผ่อนปรนมาตรการ 3 ต่อ 1

หลังจากกระทรวงพาณิชย์ได้มีมาตรการช่วยเหลือโรงงานอาหารสัตว์ด้วยการผ่อนปรนการรับซื้อข้าวโพดในประเทศ 3 ส่วนเพื่อนำเข้าข้าวสาลี 1 ส่วน (มาตรการ 3 ต่อ 1) เพื่อให้มีวัตถุดิบเพียงพอต่อการผลิต ล่าสุดการผ่อนปรนดังกล่าวสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 และมีการนำเข้าจริงเพียง 1.03 ล้านตัน จากเป้าหมาย 1.20 ล้านตัน กรมการค้าภายในจึงได้พิจารณาให้ผู้ผลิตอาหารสัตว์กลับมารับซื้อข้าวโพดในประเทศ 3 ส่วน เพื่อนำเข้าข้าวสาลี 1 ส่วนอีกครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เนื่องจากพิจารณาสถานการณ์แล้วพบว่าขณะนี้ผลผลิตข้าวโพดของไทยในปีการผลิต 2565/66 กำลังจะทยอยออกสู่ตลาด จึงกลับไปใช้มาตรการดังกล่าว เพื่อรักษาเสถียรภาพราคา (www.prachachat.net, 6 ส.ค. 2565)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview