ข่าวเศรษฐกิจ

คาดเกษตรและอาหารได้รับผลกระทบมากจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

คณะกรรมการธุรกิจอาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคตให้ความเห็นว่า หากค่าแรงขึ้นจะกระทบต่อต้นทุนอุตสาหกรรมในหลายระดับตั้งแต่ 5-20% ซึ่งอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการทำงานที่ไม่ใช้เครื่องจักรแต่ใช้แรงงานคนเป็นหลักจะได้รับผลกระทบมากกว่า โดยหนึ่งในนั้นคืออุตสาหกรรมอาหารซึ่งส่วนใหญ่ต้องใช้แรงงานจำนวนมากในการผลิต ตั้งแต่การเพาะปลูก เก็บเกี่ยว และแปรรูปอาหาร ซึ่งสินค้าบางรายการ เช่น พืช ผัก ผลไม้ และปศุสัตว์ ยังจำเป็นต้องใช้แรงงานอยู่มาก เพราะยังไม่สามารถใช้เครื่องจักรทดแทนได้ 100%  ขณะเดียวกันมีสินค้าที่อาจได้รับผลกระทบมากเพราะไม่สามารถปรับราคาขึ้นได้ เช่น สินค้าที่เป็นสินค้าควบคุม (มติชน, 9 ส.ค. 2565)

Related
more icon
 • หวั่นสงครามราคาทุเรียนหลังล้งเพิ่ม

  สมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทยเปิดเผยว่า ในปี 2567 ภาคตะวันออกมีล้งเพิ่มขึ้น 300-400 ล้ง ส่งผลให้มีล้งรวม 1,200 ล้ง ซึ่งเกือบทั้งหมดตั้งอยู่ใน จ.จันทบุรี ทำให้มีการแข่งขันสูงและเกิดสงครามราคา โดยเฉพาะในช่วงต้นฤดูที่ปริมาณท...

  calendar icon12.03.2024
 • ขึ้นค่าแรงรอบ 2 ยังไร้ข้อสรุป เอกชนชงขึ้นตามทักษะ

  สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยเปิดเผยความคืบหน้าของการพิจารณาทบทวนอัตราค่าแรงขั้นต่ำหลังจากที่มีการปรับขึ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2567 ว่าขณะนี้คณะกรรมการค่าจ้าง (ไตรภาคี) ได้ตั้งคณะอนุกรรมการ 2 ชุดเพ...

  calendar icon27.02.2024
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview