ข่าวเศรษฐกิจ

ผู้ผลิตเล็งขึ้นราคาเหล็กเส้น แจงราคาเศษเหล็ก-ค่าไฟพุ่ง

สมาคมผู้ผลิตเหล็กทรงยาวด้วยเตาอาร์คไฟฟ้าเปิดเผยว่า จากต้นทุนการผลิตเหล็กที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งราคาเศษเหล็ก ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตเหล็กเส้น เพิ่มขึ้น 42% จากเฉลี่ยตันละ 464 ดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2564 เป็นตันละ 658 ดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2565 ประกอบกับค่าไฟฟ้า ซึ่งพลังงานหลักในการหลอมเศษเหล็กได้ปรับขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นอีกตันละ 700-800 บาท นอกจากนี้ ยังมีต้นทุนจากค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมัน รวมถึงการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำที่จะทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป อีกทั้งยังได้รับผลกระทบจากการทุ่มตลาดของสินค้านำเข้าอย่างต่อเนื่อง จนอัตราการใช้กำลังการผลิตในอุตสาหกรรมเหล็กอยู่ในระดับต่ำเพียง 30% เป็นเหตุให้ผู้ผลิตเหล็กต้องปรับราคาสินค้าขึ้นเพื่อความอยู่รอด อย่างไรก็ตาม สินค้าเหล็กในการก่อสร้าง ได้แก่ เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตและเหล็กรูปพรรณ เป็นสินค้าภายใต้การกำกับดูแลของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่าการปรับราคาจะสอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, 20 ก.ย. 2565)

Related
more icon
 • โพล ส.อ.ท. หนุนรัฐตรึงค่าไฟฟ้าหน่วยละ 4.72 บาท

  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจ FTI Poll ครั้งที่ 23 เดือน พ.ย. 2565 ภายใต้หัวข้อ "มุมมองภาคอุตสาหกรรมต่อการปรับค่า Ft งวดใหม่" จากผู้บริหาร ส.อ.ท. (CEO Survey) จาก 45 กลุ่มอุตสาหกรรม และ 76 สภาอุตส...

  calendar icon01.12.2022
 • กพช. มีมติตรึงค่าไฟฟ้าให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย

  ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีมติเห็นชอบให้ตรึงค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (Ft) งวดเดือน ม.ค.-เม.ย. 2566 ให้เท่ากับงวดปัจจุบัน (ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 4.72 บาท) สำหรับกลุ่มเปราะบางที่มีการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า ...

  calendar icon28.11.2022
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview