ข่าวเศรษฐกิจ

ก.พลังงานเร่งเตรียมแผนรับมือ หวั่นราคา LNG พุ่งดันค่าไฟฟ้าปลายปี 2565

กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างจัดทำแผนรองรับวิกฤตพลังงานในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2565 ซึ่งตรงกับช่วงฤดูหนาวของยุโรป ทำให้มีความต้องการใช้เชื้อเพลิงสูง ส่งผลกระทบต่อต้นทุนเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตพลังงาน และจะกระทบถึงค่าไฟฟ้าของประชาชน ทั้งนี้ ปัจจุบันราคาน้ำมันในตลาดโลกเริ่มปรับลดลงแล้ว แต่ราคาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ซึ่งไทยใช้เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า ยังผันผวนอยู่ในระดับสูง กระทรวงพลังงานจึงต้องจัดทำมาตรการรองรับหากราคา LNG สูงขึ้นอีก โดยเบื้องต้นจะใช้น้ำมันดีเซล​เป็นเชื้อเพลิงแทน LNG รวมทั้งจะเจรจาจัดหาไฟฟ้าพลังงานน้ำจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น การซื้อไฟฟ้าจาก สปป.ลาว และจะเสนอให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) พิจารณาเลื่อนกำหนดการปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ จ.ลำปาง ออกไปก่อน โดยยังให้เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะปกติ รวมถึงการเจรจารับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินเพิ่มเติมจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) และผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (VSPP) ด้วย (แนวหน้า, 21 ก.ย. 2565)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview