ข่าวเศรษฐกิจ

UNWTO ชี้ท่องเที่ยวโลกฟื้นตัวแล้ว 57% เทียบกับก่อน COVID-19

องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations World Tourism Organization : UNWTO) ประเมินว่า การท่องเที่ยวโลกช่วงเดือน ม.ค.-ก.ค. 2565 ขยายตัว 172% (YoY) และฟื้นตัวแล้ว 57% เมื่อเทียบกับช่วงก่อนการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยมีนักท่องเที่ยวทั่วโลก 474 ล้านคน เทียบกับ 175 ล้านคนในเดือน ม.ค.-ก.ค. 2564 สำหรับช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ค. 2565 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 207 ล้านคน เพิ่มขึ้น 2 เท่า (YoY) และคิดเป็น 44% ของจำนวนนักท่องเที่ยวทั่วโลกรวมช่วง 7 เดือนแรกของปี 2565 ซึ่งยุโรปรับนักท่องเที่ยวรวม 309 ล้านคน คิดเป็น 65% ของทั่วโลก ทั้งนี้ การฟื้นตัวดังกล่าวเกิดจากความต้องการท่องเที่ยวคงค้าง (Pent-Up Demand) และการผ่อนคลายหรือยกเลิกมาตรการเข้มงวดด้านการท่องเที่ยวเพื่อควบคุม COVID-19 (86 ประเทศทั่วโลกไม่มีมาตรการเข้มงวดดังกล่าว ณ วันที่ 19 ก.ย. 2565) อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวโลกช่วงที่เหลือของปี 2565-2566 เผชิญความเสี่ยงสำคัญจากวิกฤตรัสเซีย-ยูเครน การขึ้นอัตราดอกเบี้ยในประเทศพัฒนาแล้ว ราคาพลังงานและอาหารที่สูงขึ้น ตลอดจนความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวโลกของ UNWTO ล่าสุดลดลง โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวโลกให้คะแนนความเชื่อมั่นช่วงเดือน ก.ย.-ธ.ค. 2565 ที่ 111 ต่ำกว่าระดับ 125 ในช่วงเดือน พ.ค.-ส.ค. 2565 (unwto.org, 26 ก.ย. 2565)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview