ข่าวเศรษฐกิจ

กบง. เห็นชอบปรับสูตรน้ำมันดีเซลจาก B5 เป็น B7

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เห็นชอบให้ปรับกำหนดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซล (B100) ในน้ำมันดีเซลใหม่ เป็นน้ำมันดีเซล B7 (ไม่ต่ำกว่า 6.6% และไม่สูงกว่า 7%) B10 (ไม่ต่ำกว่า 6.6% และไม่สูงกว่า 10%) และ B20 (ไม่ต่ำกว่า 6.6% และไม่สูงกว่า 20%) มีผลตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค.-31 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) ออกประกาศกำหนดสัดส่วนใหม่ต่อไป ทั้งนี้ มีการคาดการณ์กันว่าการเพิ่มสัดส่วนผสมไบโอดีเซลครั้งนี้ สืบเนื่องจากราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลกลดลงหลังอินโดนีเซียกลับมาส่งออก ส่งผลให้ไทยมีสต็อกน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) เพิ่มขึ้นเป็น 2.2 แสนตัน และมีแนวโน้มสูงขึ้นอีก ส่วนราคาปาล์มน้ำมันลดเหลือกิโลกรัมละ 5.45 บาท ราคา CPO ลดลงเหลือกิโลกรัมละ 31.75 บาท การเพิ่มสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลจาก B5 เป็น B7 จะช่วยดูดซับ CPO ได้ราวเดือนละ 3 หมื่นตัน (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, 29 ก.ย. 2565)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview