ข่าวเศรษฐกิจ

Goldman Sachs คาดสหรัฐฯ-EU ยุติพึ่งแบตเตอรี่ EV จีนภายใน 3-5 ปี 

Goldman Sachs วาณิชธนกิจรายใหญ่ของสหรัฐฯ คาดว่าสหรัฐฯ และ EU จะสามารถยุติการพึ่งพาแบตเตอรี่ EV จากจีนได้ใน 3-5 ปีข้างหน้า เนื่องจากจะสามารถผลิตแบตเตอรี่ได้เพียงพอกับความต้องการ จากการลงทุนผลิตแบตเตอรี่ในสหรัฐฯ ของกลุ่มบริษัทในเครือ LG และ SK Hynix จากเกาหลีใต้ โดย Goldman Sachs ประเมินว่า  การที่สหรัฐฯ และ EU จะมี Supply Chain แบตเตอรี่ EV ของตนเองโดยไม่พึ่งพาจีนต้องใช้จ่ายงบประมาณกว่า 1.6 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็น 7.8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผลิตแบตเตอรี่ 6.0 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับส่วนประกอบ 1.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับขุดแร่ลิเทียม นิกเกิล และโคบอลต์ รวมถึง 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับสกัดแร่ข้างต้น นอกจากนี้ ยังคาดว่าส่วนแบ่งตลาดของผู้ผลิตแบตเตอรี่จากเกาหลีใต้ในสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้นแตะ 55% ภายในระยะเวลา 3 ปี จาก 11% ในปี 2564 ขณะที่ส่วนแบ่งตลาดของจีนจะลดลงจากนโยบายกีดกันทางการค้าของ EU และสหรัฐฯ รวมถึงการใช้แบตเตอรี่ทางเลือกจากแร่อื่นๆ ที่เพิ่มขึ้น ทำให้ความต้องการแร่สำคัญจากจีนน้อยลง (reuters.com และ thestandard.com, 22 พ.ย. 2565)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview