ข่าวเศรษฐกิจ

สศอ. เผยเหล็ก-สิ่งทออ่วม กระทบทั้งค่าไฟฟ้าและยอดจำหน่าย

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยผลการศึกษาผลกระทบจากการขึ้นค่าไฟฟ้าต่อต้นทุนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมโดยรวมว่า อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือเหล็กและเหล็กกล้าที่ต้นทุนสูงขึ้น 14.49% รองลงมา ได้แก่ ซีเมนต์ 11.06% สิ่งทอ 10.46% ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 9.51% เครื่องแต่งกาย 9.32% และเซรามิก 7.58% และเมื่อนำอุตสาหกรรมเหล่านี้มาวิเคราะห์ต่อในมุมของการจำหน่าย โดยใช้ดัชนีการส่งสินค้า (Shipment Index) ของ สศอ. ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2565 พบว่าดัชนีการส่งสินค้าของอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าและสิ่งทอมีค่าค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่น แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรม 2 กลุ่มนี้ นอกจากได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าแล้ว ยังจำหน่ายสินค้าได้น้อยลงอีกด้วย ทั้งนี้ สำหรับการขึ้นค่าไฟฟ้าต่อต้นทุนการผลิตจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ MSME มากกว่าผู้ประกอบการรายใหญ่ เนื่องจากต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของ MSME สูงกว่าผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ผลิตสินค้าเป็นจำนวนมาก (https://mgronline.com, 27 ธ.ค. 2565 และ www.prachachat.net, 29 ธ.ค. 2565)

Related
more icon
 • กกพ. เคาะค่าไฟฟ้าเดือน พ.ค.-ส.ค. 2567 คงเดิม เฉลี่ย 4.18 บาท

  ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติเห็นชอบค่า Ft เรียกเก็บงวดเดือน พ.ค.-ส.ค. 2567 คงเดิมที่หน่วยละ 39.72 สตางค์ เมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานหน่วยละ 3.7833 บาท ทำให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)...

  calendar icon28.03.2024
 • กกพ.จ่อตรึงค่าไฟฟ้า 4.18 บาท ถึงเดือน ส.ค. 2567

  ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติรับทราบภาระต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจริงประจำรอบเดือน ก.ย.-ธ.ค. 2566 และเห็นชอบผลการคำนวณประมาณค่า Ft สำหรับงวดเดือน พ.ค.-ส.ค. 2567 พร้อมให้สำนักงาน กกพ. นำค่า Ft ประมาณการและแน...

  calendar icon11.03.2024
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview