ข่าวเศรษฐกิจ

ยอดใช้น้ำมัน 4 เดือนแรกปี 2566 โต 3.1% น้ำมันเบนซิน-อากาศยานพุ่งตามท่องเที่ยว

กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่า การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของไทยในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2566 มีปริมาณรวม 19,062.907 ล้านลิตร หรือเฉลี่ยวันละ 158.9 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 3.1% โดยมีปัจจัยหลักจากการเพิ่มขึ้นของกลุ่มน้ำมันเบนซิน 5.8% เป็น 3,823 ล้านลิตร และกลุ่มน้ำมันอากาศยานเพิ่มขึ้น 89.1% เป็น 1,697.7 ล้านลิตร เนื่องจากการท่องเที่ยวของไทยกลับมาฟื้นตัวทำให้การท่องเที่ยวทางรถยนต์สูงขึ้น รวมถึงจำนวนเที่ยวบินระหว่างประเทศที่เข้ามาไทยยังมีอัตราเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 

ส่วนการใช้น้ำมันดีเซลลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 3.4% เหลือ 8,955.5 ล้านลิตร เนื่องจากการส่งออกของไทยชะลอตัวต่อเนื่องตามทิศทางเศรษฐกิจ ทำให้การขนส่งสินค้าปรับตัวลดลงตามประกอบกับการเข้าสู่ฤดูฝนที่ทำให้การขนส่งสินค้าเกษตรลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เช่นเดียวกับการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที่ลดลง 3.3% เหลือ 2,061 ล้านกิโลกรัม (กก.) จากการใช้ในภาคปิโตรเคมีที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว และภาคขนส่ง ส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) เพิ่มขึ้น 6.3% เป็น 419.88 ล้าน กก. เนื่องจากมีราคาต่ำกว่าน้ำมันทำให้รถขนส่งบางส่วนหันมาใช้เพิ่มขึ้น (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, 5 มิ.ย. 2566)

Related
more icon
 • ส.อ.ท. เสนอแนวทางพัฒนาเอทานอล

  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นำเสนอแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเอทานอลไปยังภาครัฐดังนี้ 1) ปรับเปลี่ยนและเพิ่มวัตถุดิบทางเลือกในการผลิตเอทานอล เพื่อลดต้นทุน เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกร 2)...

  calendar icon14.03.2024
 • กกร. คงกรอบ GDP ปี 2567 ขยายตัว 2.8-3.3% คาดส่งออกขยายตัว 2-3%

  ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) คงประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ของไทยในปี 2567 ที่ 2.8-3.3% ส่วนการส่งออกคาดว่าจะขยายตัวได้ 2-3% ขณะที่การท่องเที่ยวยังฟื้นตัวได้ แต่จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนยั...

  calendar icon07.03.2024
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview