ข่าวเศรษฐกิจ

ม.เกษตรคาดเอลนีโญส่อรุนแรงกระทบรายได้ชาวไทย

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อ้างอิงวารสาร Science ซึ่งประเมินว่าไทยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงในระดับต้นที่จะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ El Nino ที่ส่งผลให้เกิดภาวะภัยแล้ง ซึ่งจะกระทบกับรายได้ต่อหัวของไทยถึง 5% ขณะเดียวกันยังอ้างอิงแบบจำลองทั่วโลกที่คาดว่าอุณหภูมิของน้ำทะเลจะสูงกว่าระดับปกติเกิน 2 องศาเซลเซียสในช่วงเดือน ต.ค. 2566 (ความรุนแรงของ El Nino พิจารณาได้จากอุณหภูมิของน้ำทะเล โดยหากอุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียส จะสะท้อนว่าเกิด El Nino ระดับรุนแรง และหากสูงขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียส จะอยู่ในระดับรุนแรงมาก) ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริง El Nino ครั้งนี้จะรุนแรงที่สุดเป็นครั้งที่ 6 ในรอบ 73 ปี ซึ่งจะส่งผลให้ไทยเกิดภาวะภัยแล้งรุนแรงในช่วงปลายปี 2566-เดือน มี.ค. 2567 โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ จึงเสนอให้ภาครัฐเร่งลงทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยเฉพาะที่อยู่นอกเขตชลประทาน ซึ่งมีพื้นที่มากถึง 4 ใน 5 ของพื้นที่เพาะปลูกในภาคการเกษตรทั้งหมด

นอกจากนี้ ยังพบว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อไทยในช่วงปี 2554-2593 เป็นมูลค่าสูงถึง 0.6-2.85 ล้านล้านบาท หรือเกือบเท่ากับงบประมาณแผ่นดินของไทย (thairath.co.th, 15 มิ.ย. 2566)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview