ข่าวเศรษฐกิจ

กรมสรรพสามิตตั้งเป้าคลอดภาษีคาร์บอนภายใน 3 ปี

กรมสรรพสามิตเปิดเผยว่า ปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและแรงกดดันทางการค้าที่ทั่วโลกได้ตั้งกฎเกณฑ์โดยคำนึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น มาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน (CBAM) ของ EU หรือกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของสหรัฐฯ ที่กำลังจะออกมา รวมถึงเป้าหมายของไทยที่จะเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 และลดก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี 2608  กรมฯ จึงได้ประกาศยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ว่าจะเป็นกรม ESG ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาษีสรรพสามิตเพื่อมุ่งเน้นสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยโจทย์ที่กรมฯ ต้องเร่งดำเนินการคือการกำหนดภาษีคาร์บอนจะต้องไม่สร้างภาระ หากผู้ประกอบการชำระภาษีในประเทศแล้วจะต้องนำไปใช้ในต่างประเทศได้ ซึ่งกรมฯ ได้หารือร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงการร่างกฎหมายแล้ว ซึ่งต้องการให้สอดคล้องกับการดำเนินการของ CBAM จึงต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน 3 ปีก่อนที่ CBAM จะเริ่มเก็บภาษีคาร์บอน (www.thansettakij.com, 21 ก.ย. 2566)

Related
more icon
 • US-EU หวั่น EV จีนท่วมตลาด

  รัฐมนตรีพลังงานสหรัฐฯ กังวลว่าจีนอาจส่งรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ราคาถูกเข้าไปจำหน่ายจนล้นตลาดสหรัฐฯ และมีความกังวลอย่างมากว่าจีนอาจเข้าควบคุมอุตสาหกรรม EV แม้สหรัฐฯ จะมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับการผลิตแล้วก็ตาม โดยระบุว่าสหรัฐฯ เคย...

  calendar icon11.03.2024
 • สมาคมฯ คาดปี 2567 เครื่องนุ่งห่มโตต่ำเพียง 3-5%

  สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย (TGMA) คาดว่าอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มในปี 2567 จะเติบโตได้น้อยราว 3-5% จากมูลค่าส่งออกปี 2566 ที่ราว 200,000 ล้านบาท โดยตลาดหลักยังเป็นสหรัฐฯ EU และญี่ปุ่น ซึ่งขณะนี้มีเพียงสหรัฐฯ ที่มีสั...

  calendar icon27.02.2024
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview