ข่าวเศรษฐกิจ

ครม. ยืดเวลาลดภาษีน้ำมัน-อุ้มค่าไฟฟ้า

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน เพื่อลดความเดือดร้อนจากราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูงตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้ 

1) มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง โดยตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่เกินลิตรละ 30 บาท รวมทั้งตรึงราคาก๊าซหุงต้ม ถังขนาด 15 กิโลกรัม ไว้ที่ 423 บาท นาน 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 2567 โดยกระทรวงพลังงานจะหารือกับกระทรวงการคลังโดยใช้กลไกภาษีสรรพสามิตและกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 

2) มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า โดยการปรับโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติตามข้อเสนอคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) วันที่ 13 ธ.ค. 2566 และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับภาระเงินคงค้างสะสม (AF) สำหรับงวดเดือน ม.ค.-เม.ย. 2567 แทนผู้ใช้ไฟฟ้าไปพลาง ส่วนบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จะทบทวนสมมติฐานปริมาณและราคาก๊าซธรรมชาติที่ใช้คำนวณอัตราค่าไฟฟ้าให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และจะนำส่วนลดค่าก๊าซธรรมชาติ 4,300 ล้านบาท จากการขาดส่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยของผู้ผลิต (Shortfall) ในช่วงปลายปี 2564 ต่อเนื่องถึงต้นปี 2565 มาช่วยลดราคาก๊าซธรรมชาติรอบนี้ ซึ่งจะทำให้ค่าไฟฟ้างวดเดือน ม.ค.-เม.ย. 2567 ไม่เกินหน่วยละ 4.20 บาท โดยมีอัตราเป้าหมายที่ 4.18 บาท ส่วนกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเดือนละ 300 หน่วย ซึ่งมีอยู่ราว 17 ล้านครัวเรือน จะได้รับส่วนลดเพิ่ม 21 สตางค์ จึงจ่ายค่าไฟฟ้าในอัตราเดิมคือหน่วยละ 3.99 บาท โดยจะใช้งบกลางในการบริหาร คาดว่าจะใช้เงินราว 1,950 ล้านบาท (www.bangkokbiznews.com, 20 ธ.ค. 2566) 

Related
more icon
 • GULF ผนึก ETC-BWG ลุยโรงไฟฟ้าขยะ-เชื้อเพลิงแข็งจากขยะ 2.08 หมื่นล้านบาท

  บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ได้เข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม 10 โครงการ และโครงการโรงงานผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากขยะอุตสาหกรรม 2 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 20,800 ล้านบาท คาดว่าจะสร...

  calendar icon13.03.2024
 • BANPU ทุ่ม 1.2 หมื่นล้านบาท ลุยพลังงานทดแทน-แบตเตอร

  บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU เปิดเผยว่า ในปื 2567 บริษัทฯ ได้เตรียมเงินลงทุนไว้ 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 2.45 หมื่นล้านบาท โดยครึ่งหนึ่งจะใช้ในการขยายธุรกิจพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีพลังงาน เช่น โซลาร์รูฟท็อป...

  calendar icon08.03.2024
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview