ข่าวเศรษฐกิจ

ครม.เลิกมติปี 2535 เปิดทางวงษ์สยามก่อสร้างบริหารท่อน้ำตะวันออกแทนอีสท์วอเตอร์

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2535 เรื่อง แนวทางการจัดระบบบริหารการพัฒนาแหล่งน้ำ ซึ่งกำหนดว่าระบบท่อส่งน้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออกควรมีผู้รับผิดชอบรายเดียวในการพัฒนาระบบให้เป็นท่อส่งน้ำสายหลัก (Trunk Transmission Main) และการดำเนินการบริหาร/จัดการ (Operate) เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นผู้ค้าส่ง (Wholeseller) ในการซื้อน้ำจากอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทานและขายน้ำดิบให้แก่ระบบจำหน่ายต่างๆ โดยขอให้มีผู้รับผิดชอบเพิ่มเติมซึ่งเป็นเอกชนที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมธนารักษ์เพื่อบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก 

ผลจากมติ ครม. ในครั้งนี้จะทำให้การบริหารจัดการท่อส่งน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก ที่เดิมอยู่ในความดูแลของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรืออีสท์วอเตอร์ ซึ่งจะหมดอายุสัญญาในวันที่ 31 ธ.ค. 2566 มาอยู่ในการบริหารของบริษัทที่ชนะการประมูล คือ บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด โดยปริมาณน้ำที่บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด จะได้รับการจัดสรรตามเงื่อนไขสัญญาขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำต้นทุนจากอ่างเก็บน้ำในแต่ละปีและเงื่อนไขที่กรมชลประทานกำหนดเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ สำหรับกรณีที่ต้องสูบผันน้ำจากแหล่งน้ำดิบอื่นมาเพิ่มเติม เพื่อส่งให้ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าว (www.bangkokbiznews.com, 20 ธ.ค. 2566) 

Related
more icon
 • จ่อชง ครม.เก็บภาษีบริษัทข้ามชาติขั้นต่ำ 15%

  กรมสรรพากรเปิดเผยว่า ภายในครึ่งแรกของปี 2567 กรมสรรพากรจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ออกพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เพื่อดำเนินการจัดเก็บภาษี Global Minimum Tax หรือการกำหนดให้ธุรกิจมีการเสียภาษีขั้นต่ำที่อัตรา 15% ตามข้อตกลงร่วมก...

  calendar icon04.03.2024
 • กรอ. เตรียมปลดล็อก Solar Rooftop โรงงานไม่ต้องขออนุญาต

  กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) อยู่ระหว่างขั้นตอนการแก้ไขกฎหมายปลดล็อกให้การติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ไม่เข้าข่ายโรงงานที่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เนื่องจาก...

  calendar icon04.03.2024
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview