ข่าวเศรษฐกิจ

กระทรวงพาณิชย์แจ้งอินโดนีเซียยกเว้นมาตรการ Safeguard ต่อ 3 สินค้าสิ่งทอไทย 

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 27 .ค. 2566 อินโดนีเซียประกาศเปิดไต่สวนการใช้มาตรการ Safeguard ตามความตกลงว่าด้วยมาตรการ Safeguard ขององค์การการค้าโลก (WTO) ต่อสินค้า 4 รายการ ได้แก่ 1. ด้ายฝ้าย (Cotton Yarn) 2. ผ้าฝ้าย (Cotton Fabrics) 3. ผ้าทอทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ (Woven Fabrics of Artificial Filament Yarn) และ 4. เส้นใยสังเคราะห์ (Artificial Filament Yarn) เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศ ซึ่งอินโดนีเซียนำเข้าสินค้าผ้าฝ้าย ผ้าทอทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ และเส้นใยสังเคราะห์จากไทยต่ำกว่า 3% ของปริมาณสินค้านำเข้าทั้งหมด กรมฯ จึงส่งหนังสือถึงอินโดนีเซียเพื่อแจ้งว่าไทยต้องได้รับการยกเว้นการใช้มาตรการดังกล่าวต่อสินค้าทั้ง 3 รายการข้างต้น ซึ่งเป็นไปตามความตกลงข้อ 9.1 ของ WTO สำหรับกรณีสินค้าด้ายฝ้าย อินโดนีเซียนำเข้าจากไทยสัดส่วนเกินกว่า 3% เพียงเล็กน้อย กรมฯ จึงแสดงตนเข้าร่วมในกระบวนการไต่สวน พร้อมย้ำให้อินโดนีเซียปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในความตกลงฯ WTO อย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาผลประโยชน์ของไทย ทั้งนี้ กรมฯ จะติดตามผลการไต่สวนอย่างเป็นทางการต่อไป 

อนึ่ง อินโดนีเซียใช้มาตรการ Safeguard กับสินค้า 20 รายการทั่วโลก ซึ่งไทยได้รับการยกเว้น 14 รายการ โดยอีก 6 รายการที่ไม่ได้รับการยกเว้น ได้แก่ คอยล์เย็น (Evaporators) น้ำเชื่อม (Fructose Syrup) พรมและสิ่งปูพื้น (Carpets and Other Textile Floor Coverings) ด้ายจากเส้นใยสังเคราะห์ (Yarn [Other than Sewing Thread] of Synthetic and Artificial Staple Fibre) โฟม EPS (Expansible Polystyrene :  EPS) และอุปกรณ์เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย (Articles of Apparel and Clothing Accessories) เนื่องจากมีสัดส่วนการนำเข้าเกิน 3% โดยที่ผ่านมา กรมฯ เข้าร่วมกระบวนการไต่สวนและดำเนินการแก้ต่างใหผู้ส่งออกไทย อีกทั้งยื่นข้อโต้แย้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่ออินโดนีเซียเพื่อขอให้ยุติการใช้มาตรการดังกล่าวกับไทยในกรณีที่สินค้านำเข้าจากไทยมีสัดส่วนเกินกว่า 3% เพียงเล็กน้อยและไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมภายในของอินโดนีเซีย (bangkokbiznews.com, 22 .. 2566)  

Related
more icon
 • สรท.หวั่นสงครามการค้าปะทุหลังจีนฟ้อง WTO

  สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่จีนยื่นฟ้อง WTO ว่านโยบายอุดหนุน EV ของสหรัฐฯ (IRA) เป็นการเลือกปฏิบัติและตั้งใจกีดกันอุตสาหกรรมและ EV ของจีน จนอาจลามเป็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนรอ...

  calendar icon28.03.2024
 • BANPU ทุ่ม 1.2 หมื่นล้านบาท ลุยพลังงานทดแทน-แบตเตอร

  บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU เปิดเผยว่า ในปื 2567 บริษัทฯ ได้เตรียมเงินลงทุนไว้ 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 2.45 หมื่นล้านบาท โดยครึ่งหนึ่งจะใช้ในการขยายธุรกิจพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีพลังงาน เช่น โซลาร์รูฟท็อป...

  calendar icon08.03.2024
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview