ข่าวเศรษฐกิจ

คาดผลผลิตยางพาราโลกลดลง 30-40% ในปี 2567

สมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทยคาดการณ์เบื้องต้นว่า เหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในภาคใต้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจะทำให้พื้นที่เพาะปลูกยางพาราเสียหายหลักแสนไร่ นอกจากนี้ คาดว่าผลผลิตยางพาราโลกในปี 2567 จะลดลง 30-40% เนื่องจากต้นยางพาราทั้งในไทย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย เป็นโรคใบยางร่วง ซึ่งจะทำให้อุตสาหกรรมที่ใช้ยางธรรมชาติเป็นวัตถุดิบจำเป็นต้องเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ขาดแคลนวัตถุดิบในลำดับต่อไป ขณะเดียวกันผู้ส่งออกยางพาราที่รับคำสั่งซื้อล่วงหน้าไว้ราคาต่ำ ก็เสี่ยงจะขาดทุนจากราคายางพาราในปัจจุบันที่ปรับสูงขึ้นและเสี่ยงจะหายางพาราส่งมอบได้ยาก  

ทั้งนี้ สมาคมฯ มองว่าอุตสาหกรรมยางพาราไทยกำลังประสบปัญหา โดยเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราขาดทุนต่อเนื่องมาหลายปี เพราะราคาที่ขายได้ต่ำกว่าต้นทุนมาก (ต้นทุนที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเคยคำนวณไว้เมื่อ 10 ปีก่อน เฉลี่ย กก.ละ 63.64 บาท แต่ปีที่เกิด COVID-19 ยางพาราราคา กก.ละไม่ถึง 50 บาท ปัจจุบันปรับขึ้นมาเป็น 53 บาท ก็ยังไม่มีกำไร) อีกทั้งยังมีปัญหาจากภาษีที่ดิน ที่กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยออกประกาศให้สวนยางที่มีการปลูกน้อยกว่าไร่ละ 80 ต้น จะต้องเสียภาษีในอัตรา 1.20% ของราคาที่ดิน (หากปลูก 80 ต้นขึ้นไปจะเสียภาษี 0.15% ของราคาที่ดิน) ซึ่งจะเริ่มเก็บในเดือน มี.ค. 2567 ซึ่งจะทำให้เกษตรกรต้องเสียภาษีสูงขึ้นมาก นอกจากนี้ ยังมีปัญหาสำคัญคือพันธุ์ยาง ซึ่งการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ยังจัดยางพาราพันธุ์ RRIM 600 เป็นยางชั้น 1 ทั้งที่พันธุ์ดังกล่าวปลูกในไทยมา 50 ปี จนให้ผลผลิตน้ำยางต่ำลงมาก เหลือ 240 กก./ไร่/ปี ขณะที่คู่แข่งทั้งมาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และ สปป.ลาว ต่างเปลี่ยนไปใช้พันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูงกว่า (ประชาชาติธุรกิจ, 8-10 ม.ค. 2567) 

Related
more icon
 • มูลค่าส่งออกยางพารา 2 เดือนแรกปี 2567 ขยายตัว 18.8%

  รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ระบุว่า การส่งออกยางพาราในเดือน ก.พ. 2567 มีปริมาณ 2.8 แสนตัน เพิ่มขึ้น 15.6% มูลค่า 419.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 31.7% ส่งผลให้การส่งออกยางพารารวม 2 เดือนแรกของปี 2567 มีปริมาณ 5 แสนตัน เพ...

  calendar icon01.04.2024
 • กยท.-อบก. จับมือหนุนสวนยางขายคาร์บอนเครดิตเพิ่มรายได้

  การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การพัฒนาโครงการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิต" กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. (TGO) เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจ...

  calendar icon18.03.2024
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview