ข่าวเศรษฐกิจ

คาด EU คว่ำบาตรเพชรรัสเซียอาจกระทบส่งออกเพชรไทยไป EU

กรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าคณะกรรมาธิการยุโรปออก Council Decision (CFSP) 2023/2874 กำหนดให้สมาชิก EU ห้ามการนำเข้า การซื้อขาย หรือการโยกย้ายเพชรจากรัสเซีย โดยครอบคลุมเพชร (เกรดอัญมณี) เพชรสังเคราะห์ และเครื่องประดับเพชร มีผลบังคับใช้ระยะแรกวันที่ 1 ม.ค. 2567 ครอบคลุมเพชรที่มีถิ่นกำเนิดในรัสเซีย เพชรที่ส่งออกจากรัสเซีย และเพชรที่นำผ่านรัสเซีย สำหรับระยะที่ 2 ครอบคลุมเพชรรัสเซียที่ผ่านขั้นตอนการผลิตจากประเทศอื่น โดยให้มีระยะปรับใช้มาตรการ (Phasing-in) สำหรับกำหนดวิธีการที่เหมาะสมเพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาของเพชรระหว่างวันที่ 1 ม.ค.–1 ก.ย. 2567 เพื่อให้การบังคับใช้มาตรการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการ ซึ่งกรมการค้าต่างประเทศคาดว่ามาตรการดังกล่าวอาจกระทบผู้ประกอบการผลิตและส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยไปยัง EU พร้อมเสนอว่าผู้ประกอบการที่ประสงค์จะส่งออกเพชรเกรดอัญมณีทั้งที่เจียระไนแล้วและยังไม่ได้เจียระไน เพชรสังเคราะห์ และเครื่องประดับเพชรไปยัง EU ต้องตรวจสอบที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพื่อรองรับมาตรการดังกล่าว ทั้งนี้ ไทยไม่มีเหมืองเพชร จึงต้องพึ่งพาการนำเข้าเพชรจากต่างประเทศเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ   

อนึ่ง กรมการค้าภายในอยู่ภายใต้กรอบความตกลง Kimberley Process ในการรับรองแหล่งที่มาของเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน ซึ่งผู้ประกอบการที่จะส่งออกเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไนเกรดอัญมณีตามพิกัดศุลกากร 7102.31 สามารถขอหนังสือรับรองการส่งออกเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไนจากกรมการค้าต่างประเทศเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการส่งออกไปยัง EU เพื่อแสดงแหล่งที่มาของเพชรร่วมกับเอกสารหลักฐานอื่นใดอีกทางหนึ่งได้ (prachachat.net, 29 ธ.ค. 2566)  

Related
more icon
 • US-EU หวั่น EV จีนท่วมตลาด

  รัฐมนตรีพลังงานสหรัฐฯ กังวลว่าจีนอาจส่งรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ราคาถูกเข้าไปจำหน่ายจนล้นตลาดสหรัฐฯ และมีความกังวลอย่างมากว่าจีนอาจเข้าควบคุมอุตสาหกรรม EV แม้สหรัฐฯ จะมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับการผลิตแล้วก็ตาม โดยระบุว่าสหรัฐฯ เคย...

  calendar icon11.03.2024
 • สมาคมฯ คาดปี 2567 เครื่องนุ่งห่มโตต่ำเพียง 3-5%

  สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย (TGMA) คาดว่าอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มในปี 2567 จะเติบโตได้น้อยราว 3-5% จากมูลค่าส่งออกปี 2566 ที่ราว 200,000 ล้านบาท โดยตลาดหลักยังเป็นสหรัฐฯ EU และญี่ปุ่น ซึ่งขณะนี้มีเพียงสหรัฐฯ ที่มีสั...

  calendar icon27.02.2024
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview